Wanneer wordt mijn pensioen betaald?

Betaaldata 2019 Betaaldata 2020

vrijdag 25 januari vrijdag 24 januari
dinsdag 26 februari woensdag 26 februari
dinsdag 26 maart donderdag 26 maart
vrijdag 26 april vrijdag 24 april
vrijdag 24 mei dinsdag 26 mei
woensdag 26 juni vrijdag 26 juni 
vrijdag 26 juli vrijdag 24 juli
vrijdag 23 augustus woensdag 26 augustus
donderdag 26 september vrijdag 25 september
vrijdag 25 oktober maandag 26 oktober
dinsdag 26 november donderdag 26 november
woensdag 18 december vrijdag 18 december

> Woont u in het buitenland? Dan ontvangt u uw pensioen een aantal dagen tot een week later.  

> Uw jaaropgave ontvangt u jaarlijks in februari. U kunt hiervoor ook in MijnSPOV terecht.  

 Vraag het Jaquelina