Enter Title

Minimaliseren

Verkiezingen bij SPOV


 

Het verantwoordingsorgaan houdt namens uw medewerkers toezicht en is een soort medezeggenschapsraad van het pensioenfonds. Het behartigt de belangen van de achterban en adviseert het bestuur van het fonds. Wij hopen dat u de verkiezingen wil ondersteunen door uw medewerkers hierover te informeren. 

U kunt daarvoor de volgende artikelen voor uw Intranet downloaden: 

Vooraankondiging verkiezingen
Stembussen zijn open (plaatsen vanaf 12 maart 2018) 

Download hier de kieslijst voor:
> werknemers
> gepensioneerden

 

Er zijn ook posters beschikbaar die u in uw bedrijf kunt ophangen of op uw intranet kunt toevoegen aan een bericht . 


  

   


    

 

 Vraag het Jaquelina