Media

Minimaliseren
Pensioen 1

Enter Title

Minimaliseren

Hoe zeker is uw pensioen?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 (klik op het icoon) vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in Documenten voor u (laag 3juridische en beleidsmatige informatie van SPOV.


De hoogte van uw pensioen staat niet vast.
Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. SPOV heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:
> Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
> Een lage rente maakt pensioen duurder. SPOV heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
> De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Het bestuur streeft ernaar om de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten waardevast te houden. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Dat noemen we indexeren of toeslagverlening. Het bestuur besluit ieder jaar of en hoeveel uw pensioen wordt verhoogd. Of een verhoging plaats kan vinden is onder andere afhankelijk van de financiële positie van het fonds. Een verhoging kan alleen plaatsvinden als het aannemelijk is dat deze verhoging jaar na jaar toegekend kan worden.

SPOV heeft uw pensioen de afgelopen vijf jaar als volgt verhoogd:

Jaar Uw pensioen
ging omhoog
De prijzen
gingen omhoog
Gemiste
verhoging
2018 0,14% 1,47% 1,33%
2017 0,0% 1,47% 1,47%
2016 0,0% 0,0% 0,0%
2015 0,0% 0,39% 0,39%
2014 0,0% 0,98% niet van toepassing

Eerder verleende verhogingen geven geen recht op verhoging in de toekomst.

Als de financiële positie van het fonds onvoldoende is, kunnen we uw pensioen niet verhogen. In het slechtste geval moeten we uw pensioen zelfs verlagen. U mist dan een deel van uw pensioen. In financieel betere tijden kan dit gerepareerd worden. We noemen dit extra indexatieruimte. Wilt u hier meer informatie over? Ga naar MijnSPOV.


Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of meer van deze maatregelen:
> Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
> Uw premie gaat omhoog.
> Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Lees hier hoe SPOV er financieel voor staat.

Meer weten? Klik op de iconen voor laag 2 van Pensioen 1-2-3.

 

 Vraag het Jaquelina