Media

Minimaliseren
Pensioen 2

Enter Title

Minimaliseren

Hoe waardevast is uw pensioen?

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Dat heet ‘inflatie”. Vanwege de inflatie probeert SPOV uw opgebouwd pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat SPOV niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

Wat zijn de regels voor indexatie?
Als er geïndexeerd kan worden, neemt het bestuur als uitgangspunt de stijging van het CBS consumentenprijsindexcijfer, alle huishoudens afgeleid, over de periode van 30 september tot 30 september in het jaar daaraan voorafgaand. De verhoging is alleen mogelijk als we de toegekende indexatie jaar na jaar kunnen blijven toekennen. Verder hanteert het bestuur voor een besluit over de feitelijke toekenning onderstaande beleidsstaffel als leidraad: 

 

Beleidsdekkingsgraad          
Indexatie 
 Lager dan 110%  Geen verhoging mogelijk
 Tussen 110% en 122,9%*  Gedeeltelijke verhoging mogelijk
 Boven 122,9%*  Volledige verhoging mogelijk


*Deze stand (oktober 2018) is afhankelijk van de marktrente. We berekenen ieder jaar deze stand.

Als de beleidsdekkingsgraad voldoet aan de wettelijke eisen van incidentele toeslagverlening, dan kan het bestuur besluiten om (binnen de geldende belastingregels) een extra verhoging toe te kennen. Dit betreft gemiste verhogingen die vanaf 1 januari 2016 niet of niet volledig zijn toegekend.


De afgelopen jaren heeft SPOV de pensioenen als volgt geïndexeerd*:

Jaar       
Indexatie                  Stijging van de prijzen    
2019  0,14%  1,47%
2018 0%  1,47%
2017 0%  0,0%
2016 0%  0,39%
2015 0% 0,98%
2014 0% 2,51%
2013 0% 2,45%
2012 0% 2,34%
2011 0% 1,27%
2010 1,01% 1,19%
  (1,67% actieven)  
2009 0% 2,49%
2008 1,19% 1,61%
  (3,50% actieven)  
2007 1,43% 1,16%
  (3,00% actieven)  
2006 1,54% 0,89%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.
Eerder verleende verhogingen geven geen recht op verhoging in de toekomst.

Repareren achterstanden
Als de financiële positie van het fonds onvoldoende is, kunnen we uw pensioen niet verhogen. In het slechtste geval moeten we uw pensioen zelfs verlagen. U mist dan een deel van uw pensioen. In financieel betere tijden kan dit gerepareerd worden. We noemen dit extra indexatieruimte.

 Jaar        Indexatie%   Inflatie%   Verlaging%   Verschil 
 1-1-2019   0,14% 1,47% 0%  -1,33% 
 1-1-2018   0% 1,47% 0% -1,47%
 1-1-2017  0% 0% 0%  0%
 1-1-2016  0% 0,39% 0% -0,39%

Wat zijn de afspraken over repareren?
Volgens de wet mag een pensioenfonds opgelopen achterstanden in de pensioenen repareren als daar voldoende geld voor is. Voorwaarde is dat de verhoging minimaal 5 jaar toegekend kan worden. Dat kan natuurlijk pas aan de orde komen als de grens waarop volledige indexatie mogelijk is, (ruim) gepasseerd is. Bij ons fonds zijn er afspraken gemaakt over hoe we omgaan met het repareren van achterstanden:
We houden voor iedereen (ongeacht of u werkt en pensioen opbouwt of al een pensioen krijgt) individueel bij hoeveel achterstand zijn of haar pensioen heeft opgelopen door gemiste indexatie of verlagingen. 
We kijken daarbij terug tot 1 januari 2016. Vóór die datum hadden we namelijk nog geen vaste maatstaf voor een indexatie (nu is dat: het percentage van de prijsstijgingen in Nederland) en was er dus officieel geen sprake van achterstanden. Ook zijn er geen achterstanden opgelopen door verlaging van de pensioenen.
Als het bestuur vindt dat de buffers van het pensioenfonds zo groot zijn dat het verantwoord is om opgelopen achterstanden in te lopen, zal het beschikbare bedrag evenredig worden verdeeld. Iedereen krijgt dan een gelijk percentage van zijn of haar op dat moment geldende, individueel opgelopen achterstand als extra toeslag op het pensioen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in gelijke mate profiteert van de buffer.
De toeslag wordt alleen toegekend aan iedereen die op dat moment meedoet aan het pensioenfonds en een achterstand heeft opgelopen.
Die toeslag geldt vanaf het moment dat hij wordt toegekend en niet met terugwerkende kracht vanaf het moment dat de achterstand is opgelopen. Er is geen nabetaling over het verleden.


Meer weten? Klik op het icoon voor laag 3 van Pensioen 1-2-3.

 Vraag het Jaquelina