Media

Minimaliseren
Pensioen 2

Enter Title

Minimaliseren

Als er tekort is
Het kan gebeuren dat SPOV ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt op de lange termijn om alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. SPOV heeft de taak om zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan SPOV besluiten uw opgebouwd pensioen of uw pensioenuitkering te verlagen.

Wat zijn de regels voor korten?
Er zijn twee situaties waarin de pensioenen verlaagd moeten worden:
1. het fonds sluit vijf jaar achtereen af met een beleidsdekkingsgraad lager dan 104,2% en de actuele dekkingsgraad is aan het einde van het 5e jaar ook lager dan 104,2%. Het pensioenfonds moet dan de pensioenen verlagen, zodanig dat de dekkingsgraad gelijk wordt aan 104,2%.
2. de beleidsdekkingsgraad is zo ver weggezakt dat het niet meer haalbaar is om zonder extra maatregelen (het verlagen van de pensioenen) op tijd weer voldoende buffers te hebben. We denken dan aan een actuele dekkingsgraad lager dan 91,5%. Het pensioenfonds moet dan de pensioenen verlagen, maar die verlaging mag worden uitgesmeerd over 10 jaar. Elk jaar gaat er dan opnieuw een stukje van uw pensioen af. Overigens wordt na elk jaar bekeken hoe het fonds ervoor staat en of de verdere verlaging nog nodig is. 


> Lees meer over de financiële positie van het fonds


Meer weten? Klik op het icoon voor laag 3 van Pensioen 1-2-3.

 Vraag het Jaquelina