3 generaties

Wanneer kan ik met pensioen?

In de SPOV-regeling is de pensioenleeftijd 65 jaar. In de SPOV-regeling kunt u ervoor kiezen om eerder of later dan met 65 jaar met pensioen te gaan. Hoe eerder u uw pensioenleeftijd laat ingaan, hoe lager uw pensioen is. En andersom.

Hoeveel SPOV-pensioen krijg ik?
Hoeveel pensioen u krijgt hangt af van:
- Het aantal jaren dat u SPOV-pensioen hebt opgebouwd
Als deelnemer aan de SPOV-pensioenregeling bouwt u nu 1,84% pensioen per jaar op. De opbouw stopt als u met pensioen gaat en uiterlijk als u 65 wordt. Na uw 65e bouwt u geen pensioen meer op.
- De hoogte van uw salaris in elk jaar 

Welke zaken hebben nog meer invloed op de hoogte van mijn pensioen?
- Wat is uw AOW-leeftijd?
De AOW-leeftijd stijgt de komende jaren naar 67 jaar. Vanwege deze verandering ontvangt u later uw AOW.
- Belastingen en premies
Van uw AOW en van uw SPOV-pensioen gaan nog belastingen en premies af. Wij vermelden uw pensioen in bruto-bedragen.
- Prepensioen
Het is mogelijk dat u prepensioen heeft opgebouwd dat op uw 62e ingaat.
- Pensioenleeftijd 
Hoe eerder u uw pensioenleeftijd laat ingaan, hoe lager uw pensioen is. En andersom.

Hoe bereken ik mijn pensioen zelf?
Met behulp van de SPOV-pensioenplanner kunt u zelf uw pensioensituatie doorrekenen.

 Pensioenplanner

  Vraag het Jaquelina

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:
Volg het Spoorwegpensioenfonds op facebook