Media

Minimaliseren
Pensioen 2

Enter Title

Minimaliseren

Als u van baan verandert

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij uw oude pensioenuitvoerder en wordt het vanaf uw pensioenleeftijd aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan het oude pensioenuitvoerder en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Waardeoverdracht tijdens ziekte
Bent u tijdens ziekte van baan gewisseld? Laat u zich dan goed informeren over de gevolgen van waardeoverdracht voor uw pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder. U heeft in deze situatie mogelijk pensioenrechten die doorlopen bij uw vorige pensioenuitvoerder. Waardeoverdracht kan dan nadelig zijn.

Meer weten? Klik op het icoon voor laag 3 van Pensioen 1-2-3.

 Vraag het Jaquelina