Beleggingsbeleid

Beleggingsbeginselen (investment beliefs)
Om verstandig te kunnen beleggen is het noodzakelijk dat het bestuur beleggingsbeginselen vaststelt. Deze beleggingsbeginselen geven het bestuur houvast bij het bepalen van het beleggingsbeleid. Het bestuur hanteert de volgende beleggingsbeginselen.

Asset Liability Management-studie
Bij de bepaling van het beleggingsbeleid wordt verder gebruik gemaakt van een zogenaamde Asset Liability Management-studie (ALM-studie). In deze ALM-studie worden langetermijnberekeningen van de beleggingen (assets) en de pensioenverplichtingen (liabilities) gemaakt. Zo wordt inzichtelijk gemaakt wat het effect is van bijvoorbeeld het verhogen van het percentage aandelen in de beleggingsmix. Als het pensioenfonds meer in aandelen belegt zal het beleggingsrendement naar verwachting stijgen, maar nemen ook de risico’s toe.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Ook maatschappelijke verantwoordelijkheid speelt een belangrijke rol in ons beleggingsbeleid. Maatschappelijk verantwoord beleggen is een geïntegreerd onderdeel van ons totale beleggingsbeleid. Toch besteden we er afzonderlijk uitgebreid aandacht aan op deze website. Lees meer over Verantwoord beleggen

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina