Beleggingsresultaat

Het pensioenfonds heeft de verplichting om per deelnemer en gepensioneerde op een bepaalde datum maandelijks een pensioen uit te keren. Dit kunnen we alleen doen als we het vermogen een zo goed mogelijk rendement laten opleveren.
Tussentijds toetsen we daarom of we met onze beleggingsresultaten op de goede weg zitten. Dit doen we door onze beleggingsresultaten te vergelijken met het resultaat wat de markt gemiddeld heeft behaald. We vergelijken hiervoor onze rendementen met een benchmark. Voor aandelen kan dit bijvoorbeeld de AEX-index zijn, maar omdat wij internationaal beleggen gebruiken we meerdere benchmarks.

Het beleggingsresultaat is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In 2018 was het totale beleggingsrendement -0,7%. Aandelenmarkten lieten rendementen zien met een resultaat van -8,0% op jaarbasis. Vastrentende waarden kenden rendement van 1,2%. Vastgoed behaalde een rendement van 7,3%.

In onderstaande tabel staan de portefeuillerendementen per beleggingscategorie in 2018.

Portefeuille rendement 2018
Zakelijke waarden* -8,0%
Vastrentende waarden** 1,2%
Vastgoed 7,3%
Overig*** 11,6%
Totaal -0,7%

* Beleggingen zoals aandelen en private equity.
** Een verzamelnaam voor beleggingen zoals staats- en bedrijfsobligaties en hypotheken.
*** Overig: grondstoffen, opportunities en liquiditeiten

Het beleggingsresultaat door de (laatste) jaren heen: 

  

 

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina