Renteafdekking

Het pensioenfonds belegt om nu en straks alle pensioenen uit te kunnen betalen. Deze verplichtingen worden gewaardeerd tegen de marktrente.

Dit betekent dat als de rente daalt dat de verplichtingen stijgen. Het pensioenfonds heeft dus last van een rente die stijgt of daalt. Met name een lagere rente is erg vervelend, want als de verplichtingen stijgen dan daalt de dekkingsgraad. Omdat dit risico van een lagere dekkingsgraad niet wenselijk is, dekken we een deel van de risico af door gebruik te maken van financiële producten. Doordat niet het hele renterisico is afgedekt, heeft de rente wel invloed op de dekkingsgraad.

> Lees meer over de dekkingsgraad.


 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina