Spreiden van de risico's

Het pensioenfonds probeert de risico’s zoveel mogelijk te beheersen en voor deelnemers en gepensioneerden te beperken. We doen dit door de risico’s: 
> Te analyseren (wat zijn onze risico’s?) 
> Te spreiden (hoe verkleinen wij onze kwetsbaarheid?) 
> Te beheersen (doen we ook wat we hebben afgesproken?)
De eigenschappen van de diverse beleggingscategorieën zijn voor elke categorie anders. Zo hebben aandelen bijvoorbeeld een hoger risico dan leningen, maar daar staat tegenover dat aandelen een hoger verwacht rendement hebben.

Door te beleggen in diverse beleggingscategorieën met verschillende eigenschappen, worden de risico’s gespreid. De huidige beleggingsportefeuille van SPOV bestaat uit volgende beleggingscategorieën:

Zakelijke waarden  
> Aandelen (beursgenoteerde) 
> Private equity

 Vastrentende waarden 
> Staatsobligaties 
> Bedrijfsobligaties 

> High Yield obligaties
> Emerging Markets Debt 
> Hypotheken 

Vastgoed

Overig 
> Grondstoffen 
> Actieve maatschappelijk verantwoord beleggen portefeuille 
Hier vindt u een korte omschrijving van deze categorieën.

Hier ziet u hoe ons vermogen eind 2018 strategisch belegd was:

Soort belegging Strategische verdeling eind 2018
Zakelijke waarden 27%
Vastrentende waarden 56%
Vastgoed 11%
Overig 6%

Naast een spreiding over beleggingscategorieën, beleggen we ook in verschillende landen. Er wordt door het fonds onder andere belegd in Europa, de Verenigde Staten en de opkomende landen.

Doordat het fonds ook vermogen belegt buiten de eurozone loopt het fonds een zogenaamd valutarisico. Als we beleggen in een Amerikaans bedrijf en de dollar daalt in waarde, dan zal de zwakkere dollar het rendement in euro’s op dit Amerikaanse aandeel negatief beïnvloeden.

Valutabewegingen zorgen ervoor dat de rendementen sterker zullen schommelen. Om dit te voorkomen, dekken we het valutarisico voor bijna alle niet-eurobeleggingen grotendeels af.


Naar boven

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina