Waarom belegt het pensioenfonds?

Per deelnemer en gepensioneerde hebben we de verplichting om op een bepaalde datum maandelijks een pensioen uit te keren. Dit kunnen we alleen doen als het vermogen een goed rendement oplevert. De rente op een spaarrekening levert niet voldoende rendement op om de pensioenregeling betaalbaar te houden én de pensioenen te kunnen indexeren. Daarom belegt SPOV haar pensioenvermogen op verstandige wijze, omdat dit naar verwachting op de lange termijn meer rendement oplevert.

> Lees hier de 7 meest gestelde vragen over beleggen en risico's.

Al het geld dat bij de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer binnenkomt (zoals werkgevers- en werknemerspremies en beleggingsopbrengsten), is het vermogen. We beleggen het vermogen op een verstandige manier en proberen er zoveel mogelijk rendement mee te maken. Zo willen we de vaste premie laag houden en de koopkracht van uw pensioen behouden. Hier leest u meer over het belegd vermogen van Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer. Ons beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een optimaal rendement op de lange termijn bij een vastgesteld risicoprofiel. Daarnaast streven we ernaar om beter te presteren dan de markt.

Ook maatschappelijke verantwoordelijkheid speelt een belangrijke rol in ons beleggingsbeleid. In het beleggingsbeleid van SPOV zijn uitgangspunten voor corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) verankerd. Als basis voor het MVB-beleid onderschrijft het bestuur de principes van Global Compact en Responsible Investment. Hierbij heeft het bestuur van SPOV extra gewicht toegekend aan het tegengaan van kinderarbeid, aan goed milieubeleid, mensenrechten en verantwoorde topbeloningen. Het bestuur distantieert zich van investeringen in controversiële wapens, zoals clusterbommen, landmijnen, biologische, chemische en nucleaire wapens en wapens met verarmd uranium.

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina