Crisisplan SPOV

Crisisplan

Sinds het voorjaar van 2012 beschikt SPOV over een crisisplan. Hierin staat welke maatregelen het bestuur neemt als het pensioenfonds in nood zou komen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het verlagen van de pensioenen of het beperken van de nieuwe pensioenopbouw. Pensioenfondsen zijn sinds kort verplicht een dergelijk crisisplan op te stellen.

Volgens het bestuur van SPOV is het crisisplan wat anders dan het herstelplan, dat zij ook hebben. In het herstelplan geven ze aan hoe en binnen welke periode ze hun buffers weer op het vereiste niveau kunnen krijgen. Het crisisplan is voor een andere situatie, namelijk voor als de hemel echt naar beneden komt en ze direct zware maatregelen moeten treffen. Op dit moment is de situatie zorgelijk, maar van een echte crisis in de zin van het crisisplan is nu geen sprake. 
 
Lees hier het crisisplan van SPOV. ReadSpeaker

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina