De financiële positie - dekkingsgraad

Op 30 november 2017 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van SPOV 107,9%.
Een dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de totale pensioenverplichtingen van een pensioenfonds en is daarmee een maatstaf voor de financiële gezondheid van een fonds. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 115% betekent dat SPOV voor elke € 1 aan pensioenen (verplichtingen)  € 1,15 in kas heeft (vermogen). SPOV hanteert twee dekkingsgraden: de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad.  

Actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad is de stand van de dekkingsgraad op de laatste dag van de maand. 

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is gelijk aan de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Doordat de beleidsdekkingsgraad gelijk is aan de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, zullen de schommelingen klein zijn. SPOV mag pas volledig indexeren als de beleidsdekkingsgraad boven een door de wet bepaald niveau ligt. 

Datum Actuele
dekkingsgraad
Vermogen Verplichtingen Rekenrente
30 nov 2017  110,5% € 3.912 miljoen € 3.540 miljoen 1,42% 
31 okt 2017 110,5%  € 3.897 miljoen € 3.527 miljoen 1,44%
30 sep 2017 110,2%  € 3.835 miljoen € 3.480 miljoen  1,51% 
31 aug 2017 108,7%  € 3.844 miljoen  € 3.537 miljoen 1,40% 
31 juli 2017 109,7% € 3.791 miljoen  € 3.456 miljoen  1,53%
30 juni 2017 108,6%  € 3.785 miljoen  € 3.485 miljoen  1,47%
31 mei 2017 108,1%  € 3.813 miljoen € 3.529 miljoen 1,40% 
30 apr 2017  107,2% € 3.798 miljoen  € 3.543 miljoen 1,37%
31 mrt 2017  106.5%  € 3.780 miljoen € 3.551 miljoen  1,33% 
28 feb 2017 105,7% € 3.790 miljoen  € 3.584 miljoen  1,27% 
31 jan 2017 107,9%  € 3.738 miljoen  € 3.463 miljoen  1,40% 
31 dec 2016  105,5%  € 3.745 miljoen  € 3.551 miljoen  1,24%

Beleidsdekkingsgraad 30 november 2017 = 107,9%.
De cijfers zijn onder voorbehoud goedkeuring bestuur SPOV.

Beleidsdekkingsgraad  Indexatie 
 Lager dan 110%  Geen verhoging mogelijk
 Tussen 110% en 123,1%*  Gedeeltelijke verhoging mogelijk 
 Boven 123,1%*  Volledige verhoging mogelijk

> Het vermogen is de totale waarde van de bezittingen waarover SPOV beschikt.
> De verplichting van SPOV is de waarde van alle pensioenrechten die deelnemers en gepensioneerden hebben opgebouwd, in feite dus alles wat het pensioenfonds tot in de verre toekomst ooit moet uitbetalen. De waarde van de verplichting is afhankelijk van de rente die het pensioenfonds hierbij moet gebruiken. Is de rente laag? Dan stijgt de verplichting, omdat het pensioenfonds met weinig rente-inkomsten rekening houdt. Is de rente hoog? Dan daalt de verplichting, omdat het pensioenfonds met veel rente-inkomsten rekening houdt. Dit betekent dat er steeds schommelingen van de verplichtingen zijn als gevolg van schommelingen van de marktrente. 

* Miv 1 januari 2015 geeft de blauwe lijn het verloop van de beleidsdekkingsgraad weer; vóór 2015 geeft de blauwe lijn het verloop van de actuele dekkingsgraad weer.

LightboxContent

Minimaliseren

  Vraag het Jaquelina

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:
Volg het Spoorwegpensioenfonds op facebook

 Vraag het Jaquelina