De financiële positie - dekkingsgraad

Op 31 augustus 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van SPOV 107,7%.
Een dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de totale pensioenverplichtingen van een pensioenfonds en is daarmee een maatstaf voor de financiële gezondheid van een fonds. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 115% betekent dat SPOV voor elke € 1 aan pensioenen (verplichtingen)  € 1,15 in kas heeft (vermogen). SPOV hanteert twee dekkingsgraden: de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad.  

Actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad is de stand van de dekkingsgraad op de laatste dag van de maand. 

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is gelijk aan de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Doordat de beleidsdekkingsgraad gelijk is aan de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, zullen de schommelingen klein zijn. SPOV mag pas volledig indexeren als de beleidsdekkingsgraad boven een door de wet bepaald niveau ligt. 

Actuele
dekkingsgraad
Vermogen Verplichtingen Rekenrente
100,5%  € 4.457 miljoen  € 4.435 miljoen  0,22% 
105,0% € 4.372 miljoen   € 4.165 miljoen   0,56% 
106,3% € 4.297 miljoen  € 4.042 miljoen  0,72%
106,0% € 4.148 miljoen  € 3.915 miljoen  0,89% 
109,6%  € 4.171 miljoen  € 3.804 miljoen  1,05% 
108,3%  € 4.138 miljoen  € 3.820 miljoen  1,02%
110,1% € 4.046 miljoen € 3.676 miljoen 1,24% 
108,5% € 4.018 miljoen € 3.705 miljoen 1,19%
107,1%  € 3.880 miljoen  € 3.629 miljoen  1,31% 
110,1% € 3.935 miljoen € 3.572 miljoen  1,39%
108,7% € 3.891 miljoen  € 3.579 miljoen  1,43% 
111,8% € 3.978 miljoen
€ 3.557 miljoen 1,46% 
110,9% € 3.980 miljoen
€ 3.588 miljoen 1,40%

Beleidsdekkingsgraad 31 augustus 2019 = 107,7%. De cijfers zijn onder voorbehoud goedkeuring bestuur SPOV.

Beleidsdekkingsgraad  Indexatie 
 Lager dan 110%  Geen verhoging mogelijk
 Tussen 110% en 122,9%*  Gedeeltelijke verhoging mogelijk 
 Boven 122,9%*  Volledige verhoging mogelijk
* Deze stand is afhankelijk van de marktrente. We berekenen deze stand een keer per jaar. 

> Het vermogen is de totale waarde van de bezittingen waarover SPOV beschikt.
> De verplichting van SPOV is de waarde van alle pensioenrechten die deelnemers en gepensioneerden hebben opgebouwd, in feite dus alles wat het pensioenfonds tot in de verre toekomst ooit moet uitbetalen. De waarde van de verplichting is afhankelijk van de rente die het pensioenfonds hierbij moet gebruiken. Is de rente laag? Dan stijgt de verplichting, omdat het pensioenfonds met weinig rente-inkomsten rekening houdt. Is de rente hoog? Dan daalt de verplichting, omdat het pensioenfonds met veel rente-inkomsten rekening houdt. Dit betekent dat er steeds schommelingen van de verplichtingen zijn als gevolg van schommelingen van de marktrente. 

 * Miv 1 januari 2015 geeft de blauwe lijn het verloop van de beleidsdekkingsgraad weer; vóór 2015 geeft de blauwe lijn het verloop van de actuele dekkingsgraad weer.

€ 3.568 miljoen

€ 3.970 miljoen

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina