Helder over kosten

Een pensioenfonds maakt kosten om op een professionele en verantwoorde manier de regeling uit te voeren. Er zijn ook kosten voor het bestuur, de communicatie en voor het beheren van het vermogen. Hoe zit het met al die kosten bij SPOV? Geeft het fonds niet te veel geld uit? Het kostenoverzicht uit het jaarverslag vindt u hier.

Wat zijn de kosten voor het beheren van het vermogen?  
In 2018 bedroegen die kosten € 17,0 miljoen. Zet je de kosten van het beheer af tegen ons vermogen van ruim € 3,9 miljard, dan heb je het over 0,43% aan kosten. SPOV kiest ervoor actief te beleggen. Dat wil zeggen dat we actief zoeken naar beleggingen waar we betere rendementen van mogen verwachten en die we op de voet volgen. Naast de rendementen blijven we ook op de daarbij behorende kosten letten. Het overzicht vermogensbeheerkosten uit het jaarverslag vindt u hier 

Wat zijn de kosten voor administratie en uitvoering van de regeling?
In 2018 gaven we daar € 3,3 miljoen aan uit, oftewel € 165 per deelnemer en gepensioneerde. Ook dat is veel geld, maar daar doen we dan ook veel voor. We zorgen voor een goede en veilige administratie die voldoet aan de strengste eisen van toezicht. We leggen verantwoording af over alles wat we doen. En we informeren u zo goed mogelijk over uw pensioen. Dat laatste vinden wij heel belangrijk. Het gaat om uw geld, uw financiële toekomst, dus u heeft recht te weten waar u aan toe bent. Ook op dit punt letten wij scherp op de kosten. We zetten onze kosten ook ieder jaar af tegen die van vergelijkbare pensioenfondsen. Daaruit blijkt dat we qua kosten rond het gemiddelde zitten. Informatie over de pensioenbeheerkosten uit het jaarverslag vindt u hier.

Wat zijn de kosten voor de bestuurders?
Onze bestuursleden krijgen geen salarissen of bonussen. In 2018 bedroegen de kosten voor bestuur, deelnemersraad en verantwoordingsorgaan in totaal € 413.000. Informatie over bezoldiging uit het jaarverslag vindt u hier.

Waarom zijn pensioenfondsen goedkoper dan verzekeraars?
Dat komt doordat we geen winst hoeven te maken. We hebben geen aandeelhouders maar zijn er alleen om de mensen uit onze sector een goed pensioen tegen zo laag mogelijke kosten te bieden. We zijn ook goedkoper omdat we een aantal forse kostenposten niet of in mindere mate hebben. Zo hoeven wij geen reclame te maken om nieuwe klanten te werven. Het is voor iedereen in de sector verplicht om aan de regeling mee te doen, en dat maakt het een stuk goedkoper.

Kostenbeheersing
Dat is iets dat wij als bestuur regelmatig onderzoeken. Het bestuur werkt bewust aan het verlagen van de kosten. Zo wordt er met regelmaat gekeken of er ‘winst’ te boeken is door de regeling te vereenvoudigen. Verder zou schaalvergroting voor lagere kosten kunnen zorgen. Waar mogelijk zoeken we ook samenwerking met andere partijen. Als pensioensector willen we vermogensbeheerders aansporen om lagere kosten in rekening te brengen.

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina