Herstelplan 

Onze financiële reserves moeten voldoende aanwezig zijn en onze beleidsdekkingsgraad moet voldoen aan het wettelijk vereiste niveau. In het eerste kwartaal van 2017 was dat niet het geval. SPOV had te maken met een reservetekort. Dat houdt in dat SPOV onvoldoende buffers heeft. Daarom stelden wij een herstelplan op. 
De Pensioenwet stelt dat zolang pensioenfondsen te maken hebben met een reservetekort zij elk jaar een herstelplan moeten opstellen om de beleidsdekkingsgraad te verbeteren. In het herstelplan geeft het bestuur aan welke maatregelen nu nodig zijn om de beleidsdekkingsgraad binnen een termijn van maximaal tien jaar weer boven het vereiste niveau te brengen. SPOV diende het herstelplan in bij De Nederlandsche Bank (DNB) en zij keurde het herstelplan 2017 goed. In het herstelplan zijn geen aanvullende maatregelen opgenomen, zoals het verlagen van de pensioenen. Wij verwachten dat wij op basis van het huidige beleid binnen tien jaar uit herstel kunnen komen. 

Schatting
In het herstelplan geven we aan hoe de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad in de komende tien jaar is. We voorspellen echter niet de toekomst. Het is een voorgeschreven regel op basis waarvan het bestuur kan vaststellen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De werkelijke ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad zal in de praktijk waarschijnlijk anders uitpakken. Als het herstel minder goed is dan verwacht, kan het zijn dat het bestuur alsnog aanvullende maatregelen moet nemen.

Verwacht resultaat
We verwachten dat het ook de komende jaren moeilijk wordt om uw pensioen jaarlijks te indexeren. De kans op verhoging is klein zo verwachten wij. Wettelijk gelden hiervoor de onderstaande regels:

Beleidsdekkingsgraad lager dan 110% 
Ligt de beleidsdekkingsgraad onder 110% dan mogen de opgebouwde pensioenen van deelnemers en de pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden niet worden verhoogd. 

Beleidsdekkingsgraad tussen 110% en 123,1% 
Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% en lager dan 123,1% mogen de pensioenen slechts met een deel van de prijsstijging worden verhoogd. Dit noemen we gedeeltelijke indexatie. Een randvoorwaarde bij het toekennen van verhogingen is dat dit niet ten koste gaat van het herstel van de beleidsdekkingsgraad. 

Beleidsdekkingsgraad boven 123,1% 
Ligt de beleidsdekkingsgraad boven 123,1% dan is volledige verhoging mogelijk. 

Wilt u meer weten over herstelplan? Neem contact met ons op of lees meer over de beleidsdekkingsgraad en bekijk de huidige stand.

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina