Kerncijfers

  2017  2016  2015 

2014 

2013

Aantal gepensioneerden 11.716  11.544  11.354   11.148 10.724 
Aantal deelnemers 10.918  10.617  10.320  10.568 10.836 
Aantal niet-actieve deelnemers 5.360  5.315  5.496    5.266 5.420 
Aangesloten ondernemingen 23  27  27  26 32 
Pensioenbetalingen (x € 1 miljoen) 105  103  101   99 99 
Pensioenbijdragen (x € 1 miljoen) 88  82  84   85 89 
Beleggingen (x € 1 miljoen) 3.930  3.751  3.413   3.457 3.003 
Beleggingsresultaat (x € 1 miljoen) 199  363  -26   463 80 
Rendement op beleggingen 5,3%  10.7%  -1,1%   15,9% 2,9% 
Voorziening pensioenverplichtingen (x 1 miljoen) 3.540  3.596  3.281   3.140 2.679
Actuele dekkingsgraad per 31 december 110,8%  104.1%  103,8%   109,9% 112,0%
Indexatie pensioenen niet-actieve deelnemers en gepensioneerden 0,0%  0.0%  0,0%   0,0% 0,0%
Indexatie actieve deelnemers 0,0%  0.0%  0,0%   0,0% 0,0%
Pensioenpremie basisregeling 17,4%  17,4%  17,9%   17,9% 17,9% 
Franchise (in €) 13.723  13.545  13.545   13.449 13.227

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina