Invloed als aandeelhouder

Invloed als aandeelhouder

Als belegger zijn we aandeelhouder en dus mede-eigenaar van een bedrijf. Dat betekent dat we invloed kunnen uitoefenen op het doen en laten van dat bedrijf. Daar maken we gebruik van. Het is een van onze belangrijkste en meest effectieve middelen om bedrijven aan te zetten hun prestaties op het gebied van duurzaamheid te verbeteren.

Invloed uitoefenen: hoe en waarom?

Natuurlijk kunnen we altijd besluiten niet te beleggen in bepaalde ondernemingen (zie duitsluitingenlijst van bedrijven). In sommige gevallen willen we ook niet anders, bijvoorbeeld als het gaat om bedrijven die te maken hebben met controversiële wapens of tabaksproducenten. Maar in de meeste gevallen is het effectiever om wél te (blijven) beleggen, omdat we juist dan onze invloed kunnen aanwenden en druk kunnen uitoefenen op bedrijven om beter te presteren. Als we niet beleggen, hebben we geen invloed. En er zijn dan vaak andere beleggers die het bedrijf wel van kapitaal voorzien.

Als aandeelhouder kunnen we op verschillende manieren bedrijven aanzetten tot het verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties. Hieronder staan ze op een rij. Hoe wij invloed uitoefenen hebben we vastgelegd in een code voor betrokken aandeelhouderschap. Deze vindt u hier.


Stemrecht

Stemrecht op vergaderingen is een van de belangrijkste rechten van aandeelhouders. SPOV stemt op vrijwel alle aandeelhoudersvergaderingen, zelfs als we maar een klein deel van de aandelen hebben. Bij aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse bedrijven zijn wij aanwezig, in het buitenland stemmen we op afstand (proxy voting). We brengen onze stem uit vóór of tegen voorstellen op alle mogelijke onderdelen van het ondernemingsbeleid. Dat kan gaan om zaken die invloed hebben op de rendementsverwachtingen van onze investering, maar ook om milieuprestaties of aspecten van corporate governance.

> Hier kunt u per kwartaal nalezen hoe SPOV heeft gestemd.

Als basis voor het stemmen gebruiken wij ons stembeleid, een code die bestaat uit internationale principes op het gebied van corporate governance. Ons stembeleid kunt u hier bekijken.

Dialoog
Naast het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen vinden wij het belangrijk om met bedrijven in dialoog te blijven. Zo zorgen we er als investeerder voor dat onze mening ook los van de aandeelhoudersvergaderingen gehoord wordt. Door actief de dialoog aan te gaan kunnen wij bedrijven stimuleren om hun prestaties op het gebied van duurzaamheid te verbeteren.

Engagement
Engagement gaat een stap verder dan de dialoog. De dialoog is gericht op het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van bedrijven die het over het algemeen al goed doen op dit gebied. Engagement is een intensiever traject. Het bestuur kan hiertoe besluiten als wij constateren dat een bedrijf waarin we beleggen handelt op een manier die indruist tegen onze uitgangspunten. Het doel is om enerzijds erkenning te krijgen van het bedrijf dat er een probleem bestaat en anderzijds het bedrijf aan te zetten actief te werken aan een oplossing.

Het verloop van een engagementproces is afhankelijk van het type bedrijf, de grootte, sector en regio. Tijdens het proces worden concrete doelen gesteld om zaken te verbeteren. Die moeten binnen een realistische termijn verwezenlijkt worden. Als een onderneming onvoldoende verbeteringen aanbrengt, kan het bestuur besluiten er niet langer in te beleggen. Het komt dan terecht op onze uitsluitingenlijst van bedrijven

 Vraag het Jaquelina

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via: