MVB geïntegreerd in de beleggingsportefeuille 

De uitgangspunten en criteria uit ons MVB-beleid gelden - naast financiële overwegingen - als bindend voor al onze beleggingsbeslissingen. Maatschappelijk verantwoord beleggen is dus een geïntegreerd onderdeel van ons totale beleggingsbeleid. Om dat in de praktijk gestalte te kunnen geven is het nodig dat we de achtergronden van onze beleggingen door en door kennen. Daarvoor doen we op structurele wijze onderzoek naar de bedrijven of instituties waarin we beleggen. 

Een deel van ons vermogen beleggen wij zelf (de zogeheten interne beleggingsportefeuille). Een ander deel hebben we ondergebracht bij externe vermogensbeheerders. Ons MVB-beleid geldt voor beide delen, maar het realiseren ervan vraagt wel bij ieder deel om een specifieke aanpak. 

Screening interne portefeuille
Onze interne beleggers beoordelen bedrijven waarin ze overwegen te beleggen altijd ook vanuit ons MVB-beleid. Voordat onze interne beleggers beslissen om te investeren doen ze uitgebreid onderzoek naar een bedrijf, zowel financieel als op het gebied van hun duurzaamheidsprestaties. Deze screening is niet alleen bedoeld om de slechtste bedrijven buiten de portefeuille te laten, maar ook om bedrijven te selecteren die juist wel goed presteren op dit gebied. De informatie voor het onderzoek wordt extern ingekocht en aangevuld met eigen onderzoek.

We beoordelen de duurzaamheidprestaties van bedrijven op drie aspecten: governance, sociaal en milieutechnisch. Er wordt ook gekeken naar risico’s die specifiek zijn voor een sector. Zo wordt er bij kledingfabrikanten speciale aandacht besteed aan arbeidsomstandigheden, maar bijvoorbeeld ook aan de vraag of de productie van katoen tot watertekorten leidt in het gebied van herkomst.

Als blijkt dat een bedrijf waarin we overwegen te beleggen niet volledig voldoet aan onze standaarden, dan besluiten we dat niet te doen. Ook nadat we in een bedrijf belegd hebben, blijven we de duurzaamheidsprestaties kritisch volgen. Hiervoor treden we regelmatig in dialoog met de ondernemingen. Bedrijven veranderen immers, en ook onze visie op duurzaamheid verandert. Als we al beleggen in een bedrijf en later blijkt dat het op bepaalde punten niet meer voldoet aan onze eisen, dan zullen we onze invloed als aandeelhouder gebruiken om het bedrijf aan te zetten tot betere prestaties. We nemen dan onze verantwoordelijkheid als betrokken belegger en gaan in gesprek met het bedrijf. Uiteindelijk kunnen we ook onze positie in de onderneming verkopen en ons terugtrekken als belegger.

Screening extern beheerde portefeuille
Een deel van onze beleggingen wordt extern beheerd door vermogensbeheerders, vaak met een bepaalde specialisatie. Ook onze externe vermogensbeheerders dienen zich te houden aan ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Voor externe managers hebben we een ethische code opgesteld waar zij zich aan moeten houden. Bij het afsluiten van contracten met vermogensbeheerders is dit een harde eis. Ook bedrijven waarin we in de externe portefeuille beleggen kunnen we aanspreken op hun gedrag. In beginsel wordt de communicatie met bedrijven echter overgelaten aan de externe manager. Alleen bij ernstige kwesties zal SPOV dit zelf doen in een zogeheten engagementtraject.

 Vraag het Jaquelina

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via: