Uitsluitingenlijst

Als bedrijven dingen doen die fundamenteel botsen met de uitgangspunten en criteria van ons MVB-beleid, dan kan het bestuur besluiten principieel niet in deze bedrijven te beleggen. Dat doen we bij ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens. Dat zijn wapens die ten opzichte van hun militaire doel onevenredig veel schade aanrichten bij burgers. Ons fonds wil niets te maken hebben met cluster-, atoom-, biologische en chemische wapens, wapens met verarmd uranium of witte fosfor en met anti-persoonslandmijnen. Bedrijven die hierbij betrokken zijn, staan op onze uitsluitingenlijst van bedrijven. Tabaksproducenten sluiten wij ook uit. Tabaksproducenten zijn ondernemingen die actief zijn in de productie van sigaretten, e-sigaretten en/of andere tabaksproducten.

Ook op basis van een gevoerd engagementtraject kan het bestuur besluiten een bedrijf uit te sluiten. Dat komt voor als ondernemingen geen adequate acties ondernemen om door ons gesignaleerde problemen op te lossen. Deze ondernemingen blijven zich, ondanks dat we ze er in het engagementtraject op aanspreken, toch stelselmatig schuldig maken aan activiteiten die in strijd zijn met de beginselen van ons MVB-beleid. We verkopen dan onze aandelen in dergelijke bedrijven.

De uitsluitingenlijst geldt voor alle beleggingen van het fonds, ook de beleggingen die zijn ondergebracht bij externe vermogensbeheerders.

Behalve een uitsluitingenlijst voor bedrijven heeft SPOV ook een uitsluitingenlijst van landen. Deze lijst is onder andere gebaseerd op de sanctielijst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. In staatspapieren van landen die op deze lijst staan mag niet worden belegd. Beleggingen in bedrijven die voor meer dan twintig procent staatseigendom zijn van een land op de lijst, zijn ook uitgesloten. Andere investeringen in dergelijke landen zijn niet uitgesloten.

 Vraag het Jaquelina

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via: