Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)

Het Pensioenfonds Openbaar Vervoer belegt het pensioenvermogen. Dat is nodig om voldoende rendement te halen om de pensioenen betaalbaar te houden. Ons beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een optimaal rendement bij een verantwoord risico. Bij de selectie van de beleggingen spelen financiële overwegingen dan ook vanzelfsprekend een rol. Maar even vanzelfsprekend is het dat we al onze beleggingen beoordelen op hun maatschappelijke impact. Hiertoe hanteren wij een beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Maatschappelijk verantwoord beleggen is een geïntegreerd onderdeel van ons totale beleggingsbeleid.

Ons MVB-beleid in het kort
In het MVB-beleid van het SPOV is vastgelegd aan welke criteria onze beleggingen moeten voldoen. 
Ons beleid sluit aan bij de belangrijkste internationale afspraken die zijn vastgelegd door de Verenigde Naties. Daarnaast houdt SPOV rekening met de wensen en opvattingen van de eigen deelnemers en gepensioneerden. Druk vanuit actiegroepen is in principe geen reden om het beleid aan te passen. Wel is het pensioenfonds altijd bereid om het beleid toe te lichten. We beoordelen al onze beleggingen onder meer op milieu- en op sociale aspecten (zoals milieuvervuiling, mensenrechten en acceptabele arbeidsomstandigheden). Maar we bekijken ook of de onderneming verantwoord, integer en transparant wordt bestuurd en of het topmanagement niet onevenredig veel verdiend.

Het beoordelen van onze beleggingen kan tot verschillende acties leiden. Sommige bedrijven sluiten we principieel uit. Dat geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die controversiële wapens als clusterbommen en nucleaire wapens verkopen en/of produceren, maar ook voor bedrijven die op andere punten niet passen bij onze uitgangspunten. Ook tabaksproducenten sluiten wij uit.

Vaak is het echter effectiever om onze invloed als aandeelhouder te gebruiken. We maken gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen en oefenen waar nodig ook op andere manieren druk uit op bedrijven om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Passen bedrijven hun beleid onvoldoende aan, dan kunnen we ze alsnog op onze uitsluitingenlijst plaatsen. Tot slot beleggen wij een gedeelte van de portefeuille in bedrijven of projecten die positief bijdragen aan de maatschappij. Meer hierover leest u hier
 

Monitoring
Maatschappelijk verantwoord beleggen is een zaak van voortdurende aandacht. De bedrijven waarin we beleggen veranderen, net als de maatschappelijke opvattingen over duurzaamheid. Daarom monitoren we onze beleggingen voortdurend. Door te participeren in verschillende initiatieven houden we voeling met wat er aan maatschappelijke opvattingen leeft. Zo participeren we bijvoorbeeld in Eumedion, een samenwerkingsverband van institutionele beleggers, waarin wordt gewerkt aan het bevorderen van een goed ondernemingsbestuur van bedrijven. Ook doen we mee aan de jaarlijkse beoordeling van de duurzaamheidsprestaties van pensioenfondsen door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Verder onderschrijven wij -of onze uitvoeringsorganisatie SPF Beheer- verschillende verdragen zoals de UN Global Compact. Op verschillende manieren houden we de vinger aan de pols.
 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina