Het bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het pensioen- en vermogensbeleid van het pensioenfonds. Het bestuur bestaat uit drie vertegenwoordigers van de werknemers (voorgedragen door de vakorganisaties), drie vertegenwoordigers van de werkgevers (namens de werkgeversverenigingen), twee gepensioneerden (voorgedragen door gepensioneerden uit het verantwoordingsorgaan) en twee onafhankelijke deskundigen.

Bestuursleden
Namens de werknemers
mw. P.V.H. Verhoef
mw. S.Y. Eijgermans (vicevoorzitter)
dhr. F.A. van de Veen

Namens de werkgevers
dhr. P.P. Witte (voorzitter)
dhr. F.J. Kagie
dhr. M.G. Haring

Namens de gepensioneerden
dhr. R.M.J. Elberse
Vacature

Onafhankelijk deskundigen
mw. H.G.I.M. Peters
dhr. P. Wolters

Naar boven

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina