Het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat sinds 1 juli 2014 uit zes leden gekozen door de werknemers, zes leden gekozen door de gepensioneerden en twee leden voorgedragen door de werkgevers.

Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan
Het bestuur van SPOV legt verantwoording aan het orgaan af over het gevoerde beleid en de jaarrekening. Het gaat hierbij vooral om de vraag of het bestuur bij haar beleid op een evenwichtige manier heeft rekening gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. De mening van het verantwoordingsorgaan hierover wordt vastgelegd in het jaarverslag: u weet dus precies hoe het orgaan de prestaties van uw bestuur beoordeelt en wat het eventueel anders zou willen zien. Het verantwoordingsorgaan komt zo’n acht keer per jaar bijeen.

> Lees het interview met drie leden uit het verantwoordingsorgaan (artikel afkomstig uit SPOV Nieuws Plus, januari 2015). 
Lees het interview met drie leden uit het verantwoordingsorgaan (pag. 8, artikel afkomstig uit Publieksversie Jaarverslag, 2017). 
> Bekijk de video Bestuur en toezicht over uw pensioen.

Leden verantwoordingsorgaan
Namens de werknemers
Mevrouw L.J.C.M. Kolen
De heer J.A.M. d'Hooghe
De heer J. Wijers 

De heer H. Wind
Mevrouw E. Prins
De heer E. Smallenburg

Namens de gepensioneerden

De heer H. de Vries
De heer J.J. Marks 
De heer M. Simons
De heer H.K. Hoogsteder
De heer V.T.M. Klok
De heer D. van Setten

Namens de werkgevers

De heer W. van Lit
De heer J.F. van Ark

Zes vragen aan het verantwoordingsorgaan
Wat doet het verantwoordingsorgaan?
‘Wat we doen is het achteraf beoordelen van het beleid van het bestuur. “We”, dat zijn zes vertegenwoordigers namens de werkenden, zes namens de gepensioneerden en twee namens de werkgevers. We waken dus met z’n allen erover dat er goed wordt omgegaan met de belangen van alle betrokkenen bij het fonds. We kijken daarbij naar zo ongeveer alle beleidsterreinen, van het beheer van het pensioengeld tot de uitvoering van de regelingen en de communicatie.’

Jullie beoordelen achteraf. Dat klinkt als ‘te laat’.
‘Maar het is wel het wezen van het verantwoordingsorgaan. Wij kijken of het bestuur het goed gedaan heeft. Te laat is dat niet, want we staan steeds in nauw contact met het bestuur. Onze bevindingen kunnen ook aanleiding zijn om zaken te herstellen of het toekomstige beleid erop aan te passen.’

Moet het bestuur naar jullie luisteren?

‘Laat we het zo zeggen: we hebben nog niet gemerkt dat het bestuur dat niet zou willen. Er heerst bij het pensioenfonds een sfeer van goede samenwerking. Met zijn allen, bestuur en verantwoordingsorgaan, zorgen we ervoor dat het pensioenfonds zo goed mogelijk functioneert. Wij maken ieder jaar een verslag van onze bevindingen. Dat komt in het jaarverslag van het pensioenfonds. Als wij het ergens niet mee eens zijn of er vragen over hebben, dan zullen we daarover overleggen met het bestuur. Het bestuur zal ook aangeven wat ze met onze opmerkingen doen. De bedoeling is om er samen uit te komen. Ik heb het gevoel dat dat prima gaat lukken. In extreme situaties, als we er echt niet uit zouden komen, hebben we formeel de mogelijkheid om naar de rechter te gaan. Maar goed, het is natuurlijk niet de bedoeling dat het zover komt.’

Is het een goede zaak dat er een verantwoordingsorgaan is?
‘Ja, het gaat bij een pensioenfonds om veel geld en grote belangen. Het past helemaal in deze tijd dat het besturen van het fonds in alle openheid gebeurt en met alle mogelijke vormen van controle erop. Goed bestuur, transparantie, daar draait het om. Daar kunnen wij een goede bijdrage aan leveren. Het is nog wel een beetje zoeken voor het orgaan. Hoe krijgen en houden de leden bijvoorbeeld genoeg kennis om hun rol goed uit te kunnen voeren en een goede gesprekspartner voor het bestuur te zijn?

Wat hebben jullie al gedaan?

‘We zijn in 2008 van start gegaan. Het Jaarverslag 2008 is het eerste verslag waarover we als orgaan geoordeeld hebben. Waar we erg mee bezig zijn geweest is communicatie. Wij vinden goede communicatie met de deelnemers en gepensioneerden heel belangrijk. Dat geldt ook voor het serviceniveau van SPF Beheer. Wat dat betreft hebben we het bestuur een aantal suggesties gedaan. Daar hebben we een heel goed gevoel over.’

Wat is uw ervaring tot nu toe met het pensioenfonds?

‘We hebben gemerkt dat we bij SPOV een bestuur hebben dat enorm betrokken is. Ze zetten zich volop in voor de belangen van de gepensioneerden en werkenden. Datzelfde geldt voor SPF Beheer. Dat is een heel open en toegankelijke organisatie. Je kunt als werkende of gepensioneerde zomaar binnenlopen met vragen, ook zonder afspraak. Ze kunnen allerlei berekeningen voor je maken en je een glashelder beeld geven. Bij Connexxion streven ze bijvoorbeeld ook naar een hoog serviceniveau. Het is prima dat ons pensioenfonds daarbij aansluit.’

Naar boven

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina