Documenten voor u

Hieronder staan diverse documenten van SPOV die gedetailleerde informatie geven over de pensioenregeling, het pensioenfonds en over het beleggingsbeleid. Download de documenten die voor u van toepassing (kunnen) zijn.

Documenten over uw pensioenregeling
Reglementen, waaronder het pensioenreglement

Brochures
Formulieren
Magazines
Digitale nieuwsbrief: PensioenAlert

Documenten over SPOV
Reglementen, waaronder het uitvoeringsreglement
Statuten
> Jaarverslagen
Kwartaalrendementen
> Herstelplan
Crisisplan

Documenten over het beleggingsbeleid van SPOV
Beleggingsbeginselen
Overzicht beleggingsposities
De principes van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) 
Uitsluitingenlijst van bedrijven en van landen
Ethische code
Stemgedrag

  Vraag het Jaquelina

 Vraag het Jaquelina