Documenten voor u

Hieronder staan diverse documenten van SPOV die gedetailleerde informatie geven over de pensioenregeling, het pensioenfonds en over het beleggingsbeleid. Download de documenten die voor u van toepassing (kunnen) zijn.

Documenten over uw pensioenregeling
Reglementen, waaronder het pensioenreglement

Brochures
Formulieren
Magazines
Digitale nieuwsbrief: PensioenAlert

Documenten over SPOV
Reglementen, waaronder het uitvoeringsreglement
Statuten
> Jaarverslagen
Kwartaalrendementen
> Herstelplan
Crisisplan

Documenten over het beleggingsbeleid van SPOV
Beleggingsbeginselen
Overzicht beleggingsposities
De principes van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) 
Uitsluitingenlijst van bedrijven en van landen
Ethische code
Stemgedrag

 Vraag het Jaquelina