Enter Title

Minimaliseren
Wat als er een tekort is?

Het kan gebeuren dat SPOV ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken.

De overheid heeft vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels vastgesteld wanneer een pensioenfonds in slecht weer komt. Staat het pensioenfonds er zo slecht voor dat een verlaging van de pensioenen nodig is? Dan mag die verlaging in het vervolg over een periode van 10 jaar worden uitgesmeerd. Forse verlagingen, zoals we die de laatste jaren bij sommige pensioenfondsen hebben gezien, zullen daarmee niet snel meer voorkomen.

De sociale partners in de sector Openbaar Vervoer en het bestuur hebben hierover concrete afspraken gemaakt mocht SPOV in slecht weer komen: de pensioenen worden maximaal met 3% per jaar verlaagd, voor zoveel jaren als nodig is. Dat betekent dat de totale verlaging over minder dan 10 jaar kan worden uitgesmeerd.

 

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

Volg het Spoorwegpensioenfonds op facebook

 Vraag het Jaquelina