Enter Title

Minimaliseren

Welke risico's zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo'n periode verandert de wereld waardoor er risico's kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico's leiden mogelijk tot een tekort.

SPOV probeert voorbereid te zijn op de risico's die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld SPOV 'in kas' moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt SPOV ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico's ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn meer risico's waar SPOV rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. SPOV moet die risico's dus letterlijk 'managen'. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op SPOV (en andere pensioenfondsen). Als SPOV zich niet aan de wettelijke voorschriften houdt, kan DNB en/of AFM daartegen optreden.

Meer informatie over het risicomanagement van SPOV vindt u onder Over SPOV.

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

Volg het Spoorwegpensioenfonds op facebook

 Vraag het Jaquelina