Enter Title

Minimaliseren

AOW-vervanging vanaf 65 jaar tot de AOW-leeftijd

Bent u al met pensioen en nog geen 65 jaar? Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u dan vanaf uw 65ste tijdelijk met een ‘gat’ in uw inkomen te maken krijgen. Uw pensioen vanaf 65 jaar is er mogelijk op berekend dat u ook AOW krijgt, en die AOW gaat nu later in. Om dit gat te dichten kunt u in sommige gevallen gebruik maken van een regeling van de overheid (zie daarvoor www.svb.nl). 
 

SPOV biedt u ook de mogelijkheid om het gat tussen 65 jaar en de ingangsdatum van de AOW op te vullen. Dit gaat dan wel ten koste van uw levenslange ouderdomspensioen vanaf 65 jaar. U zet namelijk een deel van uw ouderdomspensioen om in een tijdelijk pensioen. Wij noemen dit de AOW-vervanging vanaf 65 jaar.

U maakt de keuze voor deze tijdelijke uitkering uiterlijk 3 maanden vóór u 65 jaar wordt, maar niet eerder dan op uw 64e. Bent u al met pensioen, nog geen 65 jaar en wilt u gebruik maken van de AOW-vervanging? Gebruik dan het formulier Aanvraag AOW-vervanging vanaf 65 jaar. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

 Vraag het Jaquelina