Mijn pensioenuitkering

Op welke data krijg ik mijn pensioen?
Vanaf uw pensionering krijgt u uw pensioen levenslang uitgekeerd. Dat gebeurt elke maand, rond de 26e van de maand. De precieze data vindt u onder kopje Wanneer wordt mijn pensioen betaald?.

Krijg ik elke maand een pensioenspecificatie van SPOV?

Korte tijd voordat u voor de eerste keer uw pensioen ontvangt, krijgt u van ons uw pensioenspecificatie. De maandspecificatie kunt u ook vinden in MijnSPOVDit is een bruto-netto berekening van uw pensioen, inclusief de inhoudingen die wij eventueel voor u doen voor een aantal lidmaatschappen. Een nieuwe pensioenspecificatie krijgt u als er in het netto bedrag iets wijzigt. Wijzigt er niets? Dan ontvangt u ook geen specificatie. Natuurlijk betalen wij wel uw pensioen iedere maand. Het netto bedrag treft u aan op uw bankafschrift. 

Wilt u meer informatie over de inhoudingen op uw pensioen? Bekijk dan de uitleg.

Hoort er vakantiegeld bij mijn pensioen?
U krijgt uw vakantiegeld niet apart uitgekeerd. Het vakantiegeld is verwerkt in de maandelijkse pensioenbetaling.

Wanneer krijg ik mijn jaaropgave?

Elk jaar in februari krijgt u een jaaropgave van het voorgaande jaar. U vindt uw jaaropgave op MijnSPOV

Uw pensioen op een andere rekening?
Wilt u uw pensioen op een ander rekeningnummer uitbetaald krijgen?
Dat kan. U regelt het eenvoudig. Als u het wijzigingsformulier invult en terugstuurt, dan maken wij het voor u in orde.

Mijn AOW
Naast uw pensioenuitkering ontvangt u vanaf uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hoe zit het met de inkomstenbelasting?
Ook als gepensioneerde betaalt u gewoon loonheffing (inkomstenbelasting) over uw inkomen. Vanaf uw AOW-leeftijd betaalt u geen AOW-premie. Daardoor kunt u van uw bruto inkomen na uw AOW-leeftijd meer overhouden dan daarvoor. Houdt u er rekening mee dat de belastingregels in de toekomst ook aangepast kunnen worden. 

Wat gaat van mijn pensioen af?
- de inkomstenbelasting
- de inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering

Loonheffingskorting en uw pensioen
Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Als u recht heeft op een heffingskorting hoeft u minder loonbelasting te betalen. Als u verschillende werkgevers of uitkeringsinstanties heeft, mag de loonheffingskorting maar één keer worden toegepast, anders krijgt u te veel korting en moet u dit later terugbetalen aan de Belastingdienst. Wilt u een naheffing mogelijk voorkomen? Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

1. U kunt bij de Belastingdienst een voorlopige aanslag aanvragen. Deze kunt u in termijnen betalen.
2. De loonheffingskorting laten toepassen bij de werkgever/uitkeringsinstantie waarvan u het minst uitgekeerd krijgt.
3. Nergens loonheffingskorting laten toepassen. U doet na afloop van het kalenderjaar aangifte inkomstenbelasting. U heeft dan eventueel recht op een teruggave.

Woont u in het buitenland?
Dan passen wij geen loonheffingskorting toe op het pensioen dat u van ons ontvangt. Hierdoor is uw netto pensioenuitkering lager. 
Dit is een maatregel van de Belastingdienst. Met deze maatregel wil de Belastingdienst voorkomen dat buitenlands belastingplichtigen te veel aan heffingskortingen ontvangen en dit later moeten terug betalen. 
Heeft u recht op heffingskorting? Dan kunt u deze zelf via uw een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of uw aangifte inkomstenbelasting terugkrijgen van de Belastingdienst.

Meer weten over pensioen en belastingen?
Bekijk hier de uitleg. 

Als u dat wilt kunnen we ook de contributies voor de volgende instellingen inhouden:
> Bonden aangesloten bij het CNV
> Bond van Gepensioneerden

Heeft u vragen of wilt u uw lidmaatschap stopzetten? Neem dan contact op met de desbetreffende vereniging.

Zie ook de brochure En nu met pensioen.

 Vraag het Jaquelina