Netto pensioen 2019

Wat is er gewijzigd aan uw netto pensioen in 2020?

Loonheffing
Als gepensioneerde betaalt u loonheffing (inkomstenbelasting) over uw inkomen. De belastingtarieven zijn vanaf 1 januari 2020 aangepast. 

Loonheffingskorting buitenland
Vanaf 1 januari 2019 mogen wij geen loonheffingskorting meer toepassen voor mensen die in het buitenland wonen. Met de maatregel van de Belastingdienst wordt voorkomen dat buitenlands belastingplichtigen te veel aan heffingskortingen ontvangen en dit later moeten terugbetalen. Heeft u recht op heffingskorting? Dan kunt u deze zelf via uw een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of uw aangifte inkomstenbelasting terug krijgen van de Belastingdienst.

Premie ZVW (inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) 
De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is gewijzigd van 5,70% naar 5,45%. De premie wordt geheven over het bruto pensioen, tot maximaal € 57.232,08 bruto per jaar (2020). Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen. Deze premie staat los van de premie die u betaalt aan uw zorgverzekeraar. 

 Vraag het Jaquelina

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via: