Wat houdt de regeling in?

SPOV-pensioenregeling is middelloonregeling
De pensioenregeling van SPOV is sinds 1 januari 2006 een middelloonregeling. Dat betekent dat de pensioenopbouw per jaar wordt vastgesteld. Het uiteindelijke pensioen bestaat uit de optelsom van de pensioenopbouw per jaar. Pensioen dat u heeft opgebouwd vóór 2006 valt onder de regeling zoals die toen was.

Pensioenleeftijd
De pensioenleeftijd is in de SPOV-regeling 68 jaar. Dat betekent dat u pensioen kunt opbouwen tot uw 68ste jaar. U kunt er wel voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. 

Naast de pensioenleeftijd is er de AOW-leeftijd. Die loopt de komende jaren geleidelijk op tot 68 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Pensioen naar wens
U kunt uw pensioen naar wens kiezen. U kunt kiezen voor een hoger of lager pensioen, een deeltijdpensioen en wel of geen nabestaandenpensioen.

 Vraag het Jaquelina