Wat is pensioen?

Wat voor pensioen krijgt u?
Pensioen in Nederland bestaat uit drie delen:

Soort pensioen Van                 Uitgevoerd door 
AOW Overheid                 Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Pensioen van SPOV      SPOV                      SPF Beheer                       
Eigen pensioen U zelf                  U zelf

AOW
De AOW is uw basispensioen van de overheid. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u vinden hoeveel dat is.

Pensioen van SPOV
Bovenop dit AOW-deel hebt u een aanvullend pensioen opgebouwd. De afspraken over dit pensioen zijn gemaakt door de werkgevers en werknemers uit deze bedrijfstak. Deze afspraken zijn vastgelegd in het pensioenreglement.

Vergeten Pensioenen
Als u een pensioen mist, kunt u het beste contact opnemen met de pensioenuitvoerder waar u dat pensioen hebt opgebouwd. De contactgegevens van de pensioenuitvoerders vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl. Als u niet meer weet of en zo ja waar u in het verleden pensioen hebt opgebouwd, neemt u dan contact op met de Servicedesk van Stichting Pensioenregister op telnr. 020-7512870 , via e-mailadres info@stichtingpensioenregister.nl of via postadres: Vergeten Pensioenen, Postbus 785, 1180 AT Amstelveen. Als u in het verleden de waarde van uw pensioen hebt laten overdragen naar uw volgende pensioenuitvoerder, bedenk dan dat er geen pensioen meer van u geregistreerd staat bij de oude pensioenuitvoerder.

Uw eigen verzekeringen

Misschien hebt u zelf extra pensioenverzekeringen afgesloten, zoals koopsommen of lijfrentes. Of u hebt extra geld omdat u uw hypotheek hebt afgelost of omdat u een overwaarde in uw huis hebt.

 Vraag het Jaquelina