Als u gaat scheiden

U gaat na uw pensionering scheiden. Wat gebeurt er dan met uw pensioen?
Partnerpensioen
Ook als u ná uw pensionering gaat scheiden, blijft uw ex-partner recht houden op partnerpensioen na uw overlijden.

Ouderdomspensioen
Gaat u scheiden na uw pensionering, dan heeft uw ex-partner ook recht op het ouderdomspensioen. Dit komt neer op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk hebt opgebouwd.

Wat u moet doen als u gaat scheiden:

1.    Afspraken maken met uw (ex-)partner over verdeling van uw pensioenen
2. Afspraken vastleggen in echtscheidingsconvenant of in de beëindigingsovereenkomst
3. Formulier Mededeling van scheiding op www.rijksoverheid.nl downloaden
4. Formulier invullen en opsturen naar SPF Beheer, Postbus 2030, 3500 GA Utrecht   

Let op! U hoeft ons níet te informeren als u met uw partner afspreekt uw ouderdomspensioen niet te verdelen.

Zie ook de brochure Uw pensioen bij scheiden of uit elkaar gaan.

 Vraag het Jaquelina