eurobiljetten

Premiebetaling

De Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer hanteert een premie van 22,1% van het pensioengevend salaris.

Premie algemeen
Indien een (nieuwe) onderneming de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer zwaarder belast dan tot dan gebruikelijk is, kan het bestuur besluiten tot aanpassing van de hierboven genoemde premie voor die onderneming, of een extra koopsom in rekening brengen. Deze zwaardere lasten kunnen een gevolg zijn van bepaalde componenten in de arbeidsvoorwaarden of van groei van de onderneming.

Premieverdeling werkgever en werknemer
In de arbeidsvoorwaarden/cao’s is een premieverdeling afgesproken tussen werkgever en werknemer.

Berekeningsgrondslag
De berekeningsgrondslag voor de pensioenpremie betreft het daadwerkelijk genoten pensioengevend inkomen per maand. Met een maximale berekeningsgrondslag van
 €9.175,92 x parttime-percentage (2020).

Methode van premiebetaling
De premie die de werkgever verschuldigd is, betaalt hij in maandelijkse termijnen met een premieafdrachtformulier van SPF Beheer bv. De premie moet uiterlijk betaald zijn op de laatste dag van de kalendermaand waarop de premie betrekking heeft.

Bij niet tijdig betalen

Bij achterstand in de premiebetaling is de werkgever een boete verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de achterstand. Wij brengen in 2020 minimaal € 179,00 aan boete in rekening.

 Contact

> Neem contact met ons op
> Contactformulier
> Volg ons via:
 Volg SPOV op facebook  

 Vraag het Jaquelina