rekenmachine

Wat houdt de regeling in?

De pensioenregeling van SPOV is een middelloonregeling. Dat betekent dat de pensioenopbouw per jaar wordt vastgesteld op basis van het salaris dat de deelnemer in dat jaar verdient. Het pensioen dat de deelnemer krijgt, bestaat uit de optelsom van de pensioenopbouw per jaar.

Pensioen naar wens
In de SPOV-regeling kan de deelnemer zijn pensioen naar wens kiezen, zodat deze goed past bij de eigen, persoonlijke situatie. Zo kan een deelnemer bijvoorbeeld kiezen voor:
- Eerst wat meer, later wat minder pensioen
- Een deeltijdpensioen
- Wel of geen nabestaandenpensioen

Deze varianten zijn na te lezen onder Ik kies mijn eigen pensioen. In de pensioenplanner op MijnSPOV kan de deelnemer bovendien een aantal keuzes doorrekenen.

 Contact

> Neem contact met ons op
> Contactformulier
> Volg ons via:
 Volg SPOV op facebook  

 Vraag het Jaquelina