Media

Minimaliseren
Pensioen1-2-3

Enter Title

Minimaliseren
Documenten voor u

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze derde laag leest u juridische en beleidsmatige informatie van SPOV. In laag 1 en 2 vindt u meer informatie over wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Hieronder staan 
diverse documenten van SPOV die gedetailleerde informatie geven over de pensioenregeling, het pensioenfonds en over het beleggingsbeleid. Download de documenten die voor u van toepassing (kunnen) zijn.

Documenten over uw pensioenregeling
> Reglementen, waaronder het pensioenreglement
> Brochures
> Formulieren
> Magazines
> Digitale nieuwsbrief: PensioenAlert

Documenten over SPOV
> Reglementen, waaronder het uitvoeringsreglement
> Statuten
> Jaarverslagen
> Kwartaalrendementen

> Herstelplan
Crisisplan

Documenten over het beleggingsbeleid van SPOV
> Beleggingsbeginselen
> Overzicht beleggingsposities

> De principes van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) 
> Uitsluitingenlijst van bedrijven en van landen
> Ethische code
> Stemgedrag

 Vraag het Jaquelina