Media

Minimaliseren
Pensioen1-2-3

Enter Title

Minimaliseren

Welkom bij SPOV!

U bouwt verplicht pensioen bij SPOV op. Dit doet u via uw werkgever. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de pensioenregeling van SPOV. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert.

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op MijnSPOV, uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op  www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid. Ons beleggingsbeleid vindt u op onze website.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Laag 2 (klik op een icoon in laag 1) is een verdieping van alle onderwerpen uit laag 1. In laag 2 vindt u alle belangrijke kenmerken van de pensioenregeling. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 1, 2 en 3 vinden op deze website.
> Print hier laag 1.
> Print hier laag 2.

Inhoud Pensioen 1-2-3
> Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
> Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
> Hoe bouwt u pensioen op?                
> Welke keuzes heeft u zelf?
> Hoe zeker is uw pensioen?               
> Welke kosten maken wij?
> Wanneer moet u in actie komen?

versie Pensioen 1-2-3 januari 2019

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?


Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. De pensioenrekenleeftijd is 68 jaar, maar u mag ook eerder of later met pensioen.

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
   

Wordt u tijdens uw dienstverband arbeidsongeschikt ? Dan gaat uw pensioenopbouw voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent door. Uw werkgever hoeft over dat gedeelte geen premie meer te betalen.


Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Lees dan het pensioenreglement.

Naar boven

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.


U bouwt pensioen op over het salaris tot € 110.111. Er is geen aparte pensioenregeling voor als u meer dan € 110.111 verdient.

Naar boven

Hoe bouwt u pensioen op?


U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij SPOV. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over 14.814 euro bouwt u in 2020 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het bruto loon min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,74% aan pensioen op.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij SPOV is de premie 17,4%. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Naar boven

Welke keuzes heeft u zelf?


Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.


Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Gebruik dan de pensioenvergelijker


Als u overlijdt, krijgt uw partner een partnerpensioen van SPOV. Daarnaast krijgt uw partner mogelijk een Anw-uitkering van de overheid. Omdat niet iedereen een Anw-uitkering krijgt, kunt u daarvoor een verzekering bij ons afsluiten. Deze vrijwillige verzekering maakt deel uit van de pensioenregeling.


Wilt u een hoger pensioen? Er zijn mogelijkheden zelf extra pensioen in te kopen. 


Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment van pensioneren.


Wilt u het partnerpensioen (voor uw partner), of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment van pensioneren.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u twee maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat.

Naar boven

Hoe zeker is uw pensioen?


De hoogte van uw pensioen staat niet vast.
Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. SPOV heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:
> Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
> Een lage rente maakt pensioen duurder. SPOV heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
> De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
Lees onze website voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.


Het bestuur probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. SPOV heeft de pensioenen de afgelopen jaren als volgt geïndexeerd (verhoogd):

 Per  De pensioenen gingen omhoog            De prijzen gingen omhoog
 1 januari 2020            0,0%  1,64%
 1 januari 2019  0,14%  1,47%
 1 januari 2018  0,0%  1,47%

Eerder verleende verhogingen geven geen recht op verhoging in de toekomst.

Als de financiële positie van het fonds onvoldoende is, kunnen we uw pensioen niet verhogen. In het slechtste geval moeten we uw pensioen zelfs verlagen. U mist dan een deel van uw pensioen. In financieel betere tijden kan dit gerepareerd worden. We noemen dit extra indexatieruimte. Wilt u hier meer informatie over? Ga naar MijnSPOV.


Omdat we een tekort hebben, geldt voor ons een herstelplan met de volgende maatregelen: 

- Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.
- In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

Lees hier hoe SPOV er financieel voor staat.

Naar boven

Welke kosten maken wij?


SPOV maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
> Kosten voor de administratie.
> Kosten om het vermogen te beheren.

Naar boven

Wanneer moet u in actie komen?


Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Als u gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.


Als u verhuist naar het buitenland.


Als u minder gaat werken/verdienen.

Als u werkloos wordt.


Als u tussentijds met verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof.Als u uw pensioen wilt verbeteren.


Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid. Zie onder 'Welke keuzes heeft u zelf?'.

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op  www.mijnpensioenoverzicht.nl .

 
Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.

Meer weten? Klik op de iconen voor laag 2 van Pensioen 1-2-3.

Naar boven


 Vraag het Jaquelina