Media

Minimaliseren
Pensioen 2

Enter Title

Minimaliseren

Opbouwpercentage

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. Omdat de AOW al in een deel van uw pensioen voorziet, bouwt u niet over uw hele salaris pensioen op. Het gedeelte van uw salaris dat we niet meetellen heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,74% aan ouderdomspensioen op. De franchise in 2019 bedraagt € 14.416. 

Stel, u verdient € 24.416 per jaar. De franchise is € 14.416. U bouwt in dat jaar 1,74% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 174 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.

Op MijnSPOV ziet u wat bovenstaande informatie voor uw pensioen betekent. 
Meer weten? Klik op het icoon voor laag 3 van Pensioen 1-2-3.

 Vraag het Jaquelina