Media

Minimaliseren
Pensioen 2

Enter Title

Minimaliseren


U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

De door SPOV vastgestelde vaste premie is 17,4% van het salaris waarover u pensioen opbouwt. De premie bestaat uit twee onderdelen. Het ene deel neemt uw werkgever voor zijn rekening. Het andere deel houdt de werkgever in op uw salaris. Wie welk deel betaalt is afgesproken in uw arbeidsvoorwaarden. Uw werkgever betaalt de pensioenpremie aan SPOV.

Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook.

Meer weten? Klik op het icoon voor laag 3 van Pensioen 1-2-3.

 Vraag het Jaquelina