Media

Minimaliseren
Pensioen 2

Enter Title

Minimaliseren

Waardevast pensioen 

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Dat heet ‘inflatie”. Vanwege de inflatie probeert SPOV uw opgebouwd pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat SPOV niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

Wat zijn de regels voor indexatie?
Als er geïndexeerd kan worden, neemt het bestuur als uitgangspunt de stijging van de CBS consumentenprijsindex, alle bestedingen afgeleid, over de periode van 1 oktober tot 30 september in het jaar daaraan voorafgaand. De verhoging is alleen mogelijk als we de toegekende indexatie jaar na jaar kunnen blijven toekennen. Verder hanteert het bestuur voor een besluit over de feitelijke toekenning onderstaande beleidsstaffel als leidraad: 

 

Beleidsdekkingsgraad          
Indexatie 
 Lager dan 110%  Geen verhoging mogelijk
 Tussen 110% en ca. 122%*  Gedeeltelijke verhoging mogelijk
 Boven ca. 122%*  Volledige verhoging mogelijk


*Deze stand is afhankelijk van de marktrente. We berekenen ieder jaar deze stand.

Als de beleidsdekkingsgraad voldoet aan de wettelijke eisen van incidentele toeslagverlening, dan kan het bestuur besluiten om (binnen de geldende belastingregels) een extra verhoging toe te kennen. Dit betreft gemiste verhogingen die vanaf 1 januari 2016 niet of niet volledig zijn toegekend.


De afgelopen jaren heeft SPOV de pensioenen als volgt geïndexeerd*:

Jaar       
Indexatie                  Stijging van de prijzen    
1-1-2020  0%  1,64%
1-1-2019  0,14%  1,47%
1-1-2018 0%  1,47%
1-1-2017 0%  0,0%
1-1-2016 0%  0,39%
1-1-2015 0% 0,98%
1-1-2014 0% 2,51%
1-1-2013 0% 2,45%
1-1-2012 0% 2,34%
1-1-2011 0% 1,27%
1-1-2010 1,01% 1,19%
  (1,67% actieven)  
1-1-2009 0% 2,49%
1-1-2008 1,19% 1,61%
  (3,50% actieven)  
1-1-2007 1,43% 1,16%
  (3,00% actieven)  
1-1-2006 1,54% 0,89%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.
Eerder verleende verhogingen geven geen recht op verhoging in de toekomst.

> Meer informatie over hoe SPOV er financieel voor staat
> Informatie over het indexatiebeleid

Meer weten? Klik op het icoon voor laag 3 van Pensioen 1-2-3.

 Vraag het Jaquelina