Media

Minimaliseren
Pensioen 2

Enter Title

Minimaliseren

Als er tekort is

Het kan gebeuren dat SPOV ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt op de lange termijn om alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. SPOV heeft de taak om zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan SPOV besluiten uw opgebouwd pensioen of uw pensioenuitkering te verlagen.


Meer weten? Klik op het icoon voor laag 3 van Pensioen 1-2-3.

 Vraag het Jaquelina