Media

Minimaliseren
Pensioen 2

Enter Title

Minimaliseren

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Verandert u van baan? De hoogte van uw opgebouwd pensioen bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt. 

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. 

Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij SPOV staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag. 

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgen wij er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. SPOV checkt daarom periodiek bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. 

Als er geen nieuwe pensioenuitvoerder bij ons bekend wordt, dragen wij uw pensioen niet over maar hebben wij op grond van de Pensioenwet onder voorwaarden de mogelijkheid om uw pensioen af te kopen. In de Pensioenwet staat onder andere dat we minimaal vijf maal een poging hebben gedaan om uw pensioen automatisch over te dragen en tenminste vijf jaar zijn verstreken. 

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2018 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Waardeoverdracht tijdens ziekte
Bent u tijdens ziekte van baan gewisseld? Laat u zich dan goed informeren over de gevolgen van waardeoverdracht voor uw pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder. U heeft in deze situatie mogelijk pensioenrechten die doorlopen bij uw vorige pensioenuitvoerder. Waardeoverdracht kan dan nadelig zijn.

Meer weten? Klik op het icoon voor laag 3 van Pensioen 1-2-3.

 Vraag het Jaquelina