Media

Minimaliseren
Pensioen 2

Enter Title

Minimaliseren

 
Ouderdomspensioen

Via uw werkgever neemt u deel aan de pensioenregeling van SPOV en bouwt u ouderdomspensioen op over het salaris tot € 110.111. De pensioenrekenleeftijd is 68 jaar, maar u mag ook eerder of later met pensioen. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van SPOV is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 68ste jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op MijnSPOV, op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,74% aan ouderdomspensioen op. In 2020 is de franchise € 14.814. 

Stel: u verdient € 24.841 per jaar. De franchise is € 14.841. U bouwt in dat jaar 1,74% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 174 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Op MijnSPOV ziet u wat bovenstaande informatie voor uw pensioen betekent. 
Meer weten? Klik op het icoon voor laag 3 van Pensioen 1-2-3.

 


 Vraag het Jaquelina