Media

Minimaliseren
Pensioen 2

Enter Title

Minimaliseren


Partner- en wezenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner waarschijnlijk recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen. Als u overlijdt, hebben wij hiervan bericht nodig om het partner- en wezenpensioen uit te kunnen keren. In Nederland informeert de gemeente ons als u bent overleden. Woont u in het buitenland? Dan moet uw partner (en/of kinderen) ons informeren.

Het partnerpensioen is maximaal 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensionering bij SPOV pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner ook maximaal 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 21 jaar is.

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld in MijnSPOV, op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. .

Als u overlijdt tijdens uw dienstverband, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Omdat niet iedereen een nabestaandenuitkering Anw krijgt, kunt u daarvoor een verzekering bij ons afsluiten. Deze vrijwillige Anw-hiaatverzekering maakt deel uit van de pensioenregeling.


Meer weten? Klik op het icoon voor laag 3 van Pensioen 1-2-3.

 Vraag het Jaquelina