Media

Minimaliseren
Pensioen 2

Enter Title

Minimaliseren


Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u tijdens uw werk arbeidsongeschikt raakt en u recht heeft op een WIA-uitkering (Werk en Inkomensvoorziening naar Arbeidsvermogen), dan bouwt u nog steeds pensioen op voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. Uw werkgever hoeft daarvoor geen premie meer te betalen, dat doet het pensioenfonds. De premievrije opbouw van uw pensioen door het pensioenfonds stopt als uw WIA-uitkering stopt, of als u uw AOW-leeftijd bereikt.

Uit dienst of andere baan tijdens ziekte?
Stel dat u ziek wordt wanneer u pensioen opbouwt bij SPOV. U heeft dan na twee jaar ziekte mogelijk recht op premievrije opbouw van uw pensioen voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. Het kan zijn dat u tijdens uw ziekte eerder stopt met werken. Of ergens anders een baan krijgt. De premievrije opbouw van uw pensioen is dan nog steeds gedekt bij SPOV.

Er gelden wel uitzonderingen:
• Wanneer uw WIA- of WAO-uitkering langer dan vier weken is gestopt, valt u volledig in de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Op dat moment vervalt de dekking bij SPOV.
• Wanneer u kiest voor waardeoverdracht vervalt de dekking bij SPOV en heeft u mogelijk ook geen dekking bij uw nieuwe werkgever.

Uw pensioenfonds weet niet wat uw gezondheidssituatie is bij ontslag. Daarom is het belangrijk dat u zelf contact met ons opneemt bij ontslag of wijziging van baan tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Op MijnSPOV ziet u wat bovenstaande informatie voor uw pensioen betekent. 
Meer weten? Klik op het icoon voor laag 3 van Pensioen 1-2-3.

 Vraag het Jaquelina