Media

Minimaliseren
Pensioen 2

Enter Title

Minimaliseren


Anw-hiaatverzekering afsluiten

Een overlijden is altijd een vervelende gebeurtenis. Dan is het prettig als u alles financieel goed geregeld hebt.

Als u overlijdt, krijgt uw partner een partnerpensioen van SPOV. Dit partnerpensioen is een aanvulling op een mogelijke nabestaandenuitkering Anw van de overheid. Maar zelfs bij een goed partnerpensioen zal het gezinsinkomen na uw overlijden toch dalen. Zeker als uw partner nog jong is en er jonge kinderen zijn. Het is goed om eens in kaart te brengen wat er precies voor uw partner geregeld is. Is het genoeg? Of is het zinvol om wat extra's te regelen? Als er een tekort is, kunt u hiervoor een vrijwillige Anw-hiaatverzekering bij ons afsluiten. Deze verzekering maakt deel uit van de SPOV-pensioenregeling en is daarom financieel zeer aantrekkelijk.

Wat is een Anw-hiaatverzekering?
Als u overlijdt, krijgt uw partner een partnerpensioen van SPOV. Daarnaast krijgt uw partner mogelijk een nabestaandenuitkering Anw van de overheid. Omdat niet iedereen een nabestaandenuitkering Anw krijgt, kunt u daarvoor een verzekering bij ons afsluiten. Deze vrijwillige verzekering maakt deel uit van de pensioenregeling.

Wanneer krijgt uw partner geen of minder Anw-uitkering?
In de volgende situaties krijgt uw partner geen of mindernabestaandenuitkering Anw: 
> Uw partner heeft een eigen inkomen zoals een salaris of uitkering. 
> Uw partner krijgt alimentatie van zijn/haar ex-partner; 

Tegen dit Anw-gat ofwel hiaat kunt u zich verzekeren.

Hoe werkt de SPOV Anw-hiaatverzekering?
De SPOV Anw-hiaatverzekering vult de nabestaandenuitkering Anw aan tot € 9.740 (in 2020) bruto per jaar. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog het eigen inkomen van uw partner is. We korten daar niet op, zoals wel gebeurt bij nabestaandenuitkering Anw van de overheid. De uitkering stopt op de eerste dag van de maand waarin uw partner de AOW-leeftijd bereikt of als uw partner gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. De premie is in 2020 1,15% van het pensioengevend salaris. De premie wordt geheven over maximaal € 4769. (in 2020) per maand, dat is het maximum dagloon. Als de overheid het maximum dagloon aanpast, wordt het maximum bedrag op dezelfde manier aangepast.

Uw werkgever houdt de premie in op uw brutoloon. Het voordeel daarvan is dat u er dan geen loonheffing over hoeft te betalen. Dat betekent dat u netto maar ongeveer tweederde of ruim de helft van de premie hoeft te betalen. Als u (gedeeltelijk) met pensioen of VUT bent dan betaalt u de premie rechtstreeks aan het pensioenfonds. U kunt dan tot het moment dat uw ouderdomspensioen ingaat de premie bij de belastingaangifte in mindering brengen.

Wat moet u doen om de SPOV Anw-hiaatverzekering aan te vragen?
U vraagt de verzekering aan met het formulier Akkoordverklaring SPOV Anw-hiaatverzekering.
U kunt het formulier printen, invullen en opsturen naar de pensioenuitvoerder SPF Beheer. U hoeft geen postzegel te plakken. Als u het aanvraagformulier thuisgestuurd wilt krijgen, kunt u bellen met de afdeling Klantcontacten: (030) 232 93 99 of mailen naar spov@spfbeheer.nl.

Binnen drie maanden na uw indiensttreding, uw huwelijk, uw geregistreerd partnerschap of uw samenwonen accepteren wij zonder voorwaarden uw aanvraag. Als u het later doet, vragen wij om een gezondheidsverklaring.

Zie ook de brochure De SPOV Anw-hiaatverzekering.

Meer weten? Klik op het icoon voor laag 3 van Pensioen 1-2-3.

 Vraag het Jaquelina