Enter Title

Minimaliseren

Pensioenrekenleeftijd 68 

Op 1 januari 2019 gaat de pensioenrekenleeftijd bij SPOV omhoog naar 68 jaar. Daarmee sluiten we aan bij nieuwe regels van de overheid. Voor u betekent dit: het pensioen dat u vanaf volgend jaar gaat opbouwen, heeft als rekenleeftijd 68 jaar in plaats van 67. Uw reeds opgebouwde pensioen rekenen we om naar 68 jaar maar daarbij verliest u niets: dit pensioen gaat standaard later in, maar wordt ook hoger. Per saldo komt dat op hetzelfde neer. Natuurlijk mag u nog steeds zelf uw pensioendatum kiezen.

 

> Bekijk hier het filmpje met meer uitleg.

 

Sjoerd en Siham


Wat betekenen de veranderingen voor u?

Vanaf begin januari 2019 ziet u in MijnSPOV wat de verandering voor u betekent. U kunt vanaf half januari met de pensioenplanner op MijnSPOV doorrekenen hoe uw pensioen eruit gaat zien als u op het moment van uw keuze met pensioen wilt, bijvoorbeeld op 67 jaar, op uw AOW-leeftijd, of al eerder. Heeft u nu al vragen, dan kunt u ons altijd even bellen op 030 - 23 29 399.Hieronder leest u meer over wat er precies verandert

Dit verandert er aan wat u verder nog aan pensioen gaat opbouwen

U gaat vanaf 1 januari 2019 pensioen opbouwen met een rekenleeftijd van 68 jaar. U kunt dan een jaar langer pensioen blijven opbouwen. En ook valt door de hogere pensioenleeftijd het partnerpensioen (de levenslange pensioenuitkering voor uw partner als u overlijdt) hoger uit. Het gevolg: als u inderdaad tot 68 blijft doorwerken, komt u op een hoger pensioen uit dan nu op 67 jaar. Maar als u toch eerder met pensioen wilt (bijvoorbeeld op uw 67ste, op uw AOW-leeftijd, of misschien nog eerder), zal uw pensioen wat lager uitvallen. Hoe dichter u bij uw pensioen zit, des te kleiner zijn de gevolgen. U heeft dan immers al een groot deel van uw pensioen in de ‘oude regeling’ opgebouwd.

 
Dit verandert er aan 
wat u al aan pensioen heeft opgebouwd
Heel belangrijk om te weten: de verandering in de pensioenregeling geldt alleen voor wat u vanaf 1 januari 2019 aan pensioen gaat opbouwen. Er gaat niets af van wat u al heeft opgebouwd. Wel gaan we op 1 januari 2019 al uw opgebouwde ouderdomspensioen omrekenen naar een rekenleeftijd van 68 jaar. Dat doen we om ervoor te zorgen dat u niet verschillende stukken pensioen heeft met verschillende rekenleeftijden. Dat is wel zo overzichtelijk. Heel belangrijk: bij de omzetting naar 68 jaar verliest u niets. Het gebeurt actuarieel neutraal, zoals dat heet. Bij de omrekening van 67 naar 68 jaar wordt uw pensioen hoger. Laat u het alsnog direct ingaan op 67 jaar, dan rekenen we het weer terug en komt u op hetzelfde bedrag uit als voor de invoering van de nieuwe pensioenrekenleeftijd.

 Contact

> Neem contact met ons op

Volg ons via:


 Vraag het Jaquelina