Enter Title

Minimaliseren

Uit elkaar gaan

Heeft uit elkaar gaan gevolgen voor uw pensioen?
Ja. Als u uw relatie beëindigt, neemt u niet alleen afscheid van uw partner, maar ook van een deel van uw bezittingen. U moet bijvoorbeeld uw huis, auto, meubels en spaartegoeden verdelen. Dit geldt ook voor uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV). Pensioen bouwt u volgens de wetgever samen op. Uw ex-partner heeft dus recht op een deel van uw pensioen. Lees hieronder wat u moet doen. 

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? 
Dan heeft de scheiding zowel voor uw ouderdomspensioen gevolgen als voor het partnerpensioen (de uitkering die uw partner ontvangt na uw overlijden).

- Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het 
ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen ook voor een afwijkende verdeling kiezen. Of uw partner kan afstand doen van haar of zijn deel van het ouderdomspensioen. Tenslotte kunt u samen ook kiezen voor conversie. Meer informatie over de mogelijke afspraken leest u in deze brochure.

- Het 
partnerpensioen dat u hebt opgebouwd tot de officiële einddatum van uw relatie komt in zijn geheel toe aan uw ex-partner. Wilt u niet dat uw ex-partner een pensioenuitkering ontvangt na uw overlijden? Praat daar dan samen over. U moet het afstand doen van het partnerpensioen uitdrukkelijk op laten nemen in het echtscheidingsconvenant. 

Wat moet u doorgeven? 

SPOV krijgt automatisch van uw gemeente (basisregistratie personen) door wanneer u bent gescheiden. Geeft u wel de volgende afspraken aan ons door:

- Wilt u dat het SPOV uw ouderdomspensioen verdeelt? Stuur of mail ons binnen 5 jaar na de scheidingsdatum een kopie van uw echtscheidingsconvenant en het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

- Doet uw partner afstand van het partnerpensioen? Wij ontvangen dan graag een kopie van uw echtscheidingsconvent waarin de afstand uitdrukkelijk is vastgelegd. Is de afstand van het partnerpensioen niet uitdrukkelijk geregeld in het convenant? Dan kunt u ook binnen 5 jaar na datum echtscheiding samen afstand doen via de afstandsverklaring.

Woonde u samen? 
Dan heeft dat alleen gevolgen voor het partnerpensioen.

- U hoeft het ouderdomspensioen niet te verdelen met uw partner. Wilt u dit toch? Maak daar dan zelf afspraken over met uw partner bij de notaris.

- Net als bij gehuwden komt het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd tot de officiële einddatum van uw samenwonen in zijn geheel toe aan uw ex-partner. Ook hier geldt bovendien dat u hierover andere afspraken kunt maken. Het afstand doen van het partnerpensioen kunt u regelen door deze afstandsverklaring samen binnen 5 jaar na einde samenwonen in te vullen en te tekenen. U kunt het ons opsturen of mailen.

Wat moet u doorgeven? 
Meldt u het beëindigen van uw samenwonen aan SPOV via dit formulier. Daarnaast vragen we u de volgende afspraken aan ons door te geven:

- Doet uw partner afstand van het partnerpensioen? Wij ontvangen dan graag binnen 5 jaar na einde van uw samenwonen een door u beiden getekende afstandsverklaring

- Heeft u de afspraak gemaakt om het ouderdomspensioen te verdelen? En wilt u dat SPOV dit pensioen verdeelt? Stuur of mail ons binnen 5 jaar na het einde van uw samenwonen een kopie van uw echtscheidingsconvenant en het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen.

 Vraag het Jaquelina