De financiële positie - dekkingsgraad

Op 31 maart 2020 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van SPOV 105,4%.
Een dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de totale pensioenverplichtingen van een pensioenfonds en is daarmee een maatstaf voor de financiële gezondheid van een fonds. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 115% betekent dat SPOV voor elke € 1 aan pensioenen (verplichtingen)  € 1,15 in kas heeft (vermogen). SPOV hanteert twee dekkingsgraden: de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad.  

Actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad is de stand van de dekkingsgraad op de laatste dag van de maand. 

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is gelijk aan de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Doordat de beleidsdekkingsgraad gelijk is aan de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, zullen de schommelingen klein zijn. SPOV mag pas volledig indexeren als de beleidsdekkingsgraad boven een door de wet bepaald niveau ligt. 

 Datum Actuele
dekkingsgraad
Vermogen Verplichtingen Rekenrente
31 mrt 2020  96,0% € 4.110 miljoen  € 4.280 miljoen  0,33%
29 feb 2020 102,7% € 4.452 miljoen € 4.336 miljoen 0,25%
31 jan 2020 107,6%  € 4.521 miljoen € 4.203 miljoen 0,41%
31 dec 2019  111,3% € 4.487 miljoen    € 4.032 miljoen 
0,65% 
30 nov 2019  107,9%  € 4.460 miljoen   € 4.133 miljoen   0,51% 
31 okt 2019 107,2% € 4.444 miljoen  € 4.147 miljoen  0,49% 
30 sep 2019 105,1%  € 4.480 miljoen  € 4.263 miljoen  0,33% 
31 aug 2019  100,5% € 4.457 miljoen   € 4.435 miljoen   0,22% 
31 jul 2019  105,0% € 4.372 miljoen  € 4.165 miljoen  0,56%
30 jun 2019 106,3% € 4.297 miljoen  € 4.042 miljoen  0,72% 
31 mei 2019 106,0%  € 4.148 miljoen  € 3.915 miljoen  0,89% 
30 apr 2019 109,6%  € 4.171 miljoen  € 3.804 miljoen  1,05%

Beleidsdekkingsgraad 31 maart 2020 = 105,4%. De cijfers zijn onder voorbehoud goedkeuring bestuur SPOV.

*In verband met de fusie vinden er nog correcties op deze standen plaats, zodat ze vergelijkbaar zijn en dezelfde grondslagen hebben. Het bestuur stelt later dit jaar nog een definitieve fusiedekkingsgraad vast en dan wordt ook bekend wat de gevolgen hiervan zijn voor deelnemers.

Beleidsdekkingsgraad  Indexatie 
 Lager dan 110%  Geen verhoging mogelijk
 Tussen 110% en ca. 122%*  Gedeeltelijke verhoging mogelijk 
 Boven ca. 122%*  Volledige verhoging mogelijk
* Deze stand is afhankelijk van de marktrente. We berekenen deze stand een keer per jaar. 

> Het vermogen is de totale waarde van de bezittingen waarover SPOV beschikt.
> De verplichting van SPOV is de waarde van alle pensioenrechten die deelnemers en gepensioneerden hebben opgebouwd, in feite dus alles wat het pensioenfonds tot in de verre toekomst ooit moet uitbetalen. De waarde van de verplichting is afhankelijk van de rente die het pensioenfonds hierbij moet gebruiken. Is de rente laag? Dan stijgt de verplichting, omdat het pensioenfonds met weinig rente-inkomsten rekening houdt. Is de rente hoog? Dan daalt de verplichting, omdat het pensioenfonds met veel rente-inkomsten rekening houdt. Dit betekent dat er steeds schommelingen van de verplichtingen zijn als gevolg van schommelingen van de marktrente. 

 * Miv 1 januari 2015 geeft de blauwe lijn het verloop van de beleidsdekkingsgraad weer; vóór 2015 geeft de blauwe lijn het verloop van de actuele dekkingsgraad weer.

€ 3.568 miljoen

€ 3.970 miljoen

€ 4.147 miljoen  
€ 4.444 miljoen   
€ 4.147 miljoen  

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina