Crisisplan SPOV

Indexatiebeleid

Waarom is indexatie zo belangrijk voor uw pensioen? En hoe zijn de regels? We zetten het graag voor u op een rij.

Waarom is indexatie belangrijk voor mijn pensioen?
Het leven wordt ieder jaar wel een beetje duurder. Daarom proberen we uw pensioen ieder jaar te verhogen om de prijsstijgingen goed te maken. Dat noemen we: indexatie. Zonder die indexatie gaat de koopkracht van uw pensioen achteruit. De kracht van inflatie moet u niet onderschatten.

Hoe is de indexatie van 1 januari 2020 vastgesteld?
De indexatie per 1 januari 2020 is 0,0%. Deze indexatie is vastgesteld op basis van de beleidsdekkingsgraad van 107,0% op 31 oktober 2019. Dat is niet voldoende om uw pensioen te verhogen. Voor indexatie moeten onze buffers groter zijn.


Wanneer krijg ik wel en wanneer geen indexatie?

Het bestuur beslist ieder jaar of het mogelijk is om uw pensioen te indexeren. Daarbij gelden wettelijke regels. Maar zelfs als daaraan voldaan wordt, kan het bestuur besluiten toch niet of minder te indexeren dan toegestaan, bijvoorbeeld als de economische verwachtingen daar aanleiding voor geven. We verwachten dat het de komende jaren moeilijk wordt om uw pensioen te indexeren. Wij houden nog steeds rekening met een langzaam herstel van onze financiële positie.

 

Beleidsdekkingsgraad        Wel of geen indexatie toegestaan 
 Lager dan 110% Geen indexatie mogelijk: 
uw pensioen stijgt niet mee met de prijzen. 
 Tussen 110% en 121,9%* Gedeeltelijke indexatie mogelijk:
uw pensioen kan gedeeltelijk meestijgen met de prijzen.  
 Hoger dan 121,9%* Volledige indexatie mogelijk:
we mogen uw pensioen volledig mee laten stijgen met de prijzen. 


* Deze stand is afhankelijk van de marktrente. We berekenen deze stand een keer per jaar. 

Hoeveel indexatie ben ik misgelopen de laatste jaren?

Hier ziet u wat u vanaf 2016 aan indexatie heeft gemist:

Jaar   Indexatie %       Inflatie %           Gemiste indexatie   
1-1-2020  0,0% 1,64% 1,64% 
1-1-2019  0,14% 1,47% 1,33% 
1-1-2018          0,0% 1,47% 1,47%
1-1-2017  0,0% 0,0% 0,0%
1-1-2016  0,0% 0,39% 0,39%

Kan gemiste indexatie worden gerepareerd?

Als de financiële positie van het pensioenfonds erg goed is, kan het bestuur besluiten om in het verleden gemiste indexatie alsnog te repareren. Bij ons fonds zijn deze afspraken gemaakt:

• We houden voor iedereen (ongeacht of u werkt en nog pensioen opbouwt of al een pensioen krijgt) individueel bij hoeveel achterstand uw pensioen heeft opgelopen door gemiste indexatie of verlagingen. We noemen dit uw extra indexatieruimte.

• Als het bestuur vindt dat de buffers van het pensioenfonds zo groot zijn dat het verantwoord is om opgelopen achterstanden in te lopen, zal het beschikbare bedrag evenredig worden verdeeld. Iedereen krijgt dan een gelijk percentage van zijn of haar op dat moment geldende individueel opgelopen achterstand als extra verhoging op het pensioen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in gelijke mate profiteert van de buffer.

• De toeslag wordt alleen toegekend aan iedereen die op dat moment meedoet aan het pensioenfonds en een achterstand heeft opgelopen.

• De toeslag geldt vanaf het moment dat hij wordt toegekend en niet met terugwerkende kracht. Er is geen nabetaling over het verleden.

Hoe zit het met het korten van de pensioenen?

Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds te ver wegzakt, kan het bestuur moeten besluiten om de pensioenen te verlagen. Ook hiervoor heeft de overheid regels opgesteld.

1. Het fonds sluit vijf jaar achtereen af met een beleidsdekkingsgraad lager dan 104,2% en de actuele dekkingsgraad is aan het einde van het vijfde jaar ook lager dan 104,2%. Het pensioenfonds moet dan de pensioenen verlagen, zodanig dat de dekkingsgraad gelijk wordt aan 104,2%.

2. De dekkingsgraad is zo ver weggezakt dat het niet meer haalbaar is om zonder extra maatregelen (het verlagen van de pensioenen) op tijd weer voldoende buffers te hebben. We denken dan aan een actuele dekkingsgraad lager dan 91,5%. 

Verlagen van pensioenen nu niet aan de orde
We verwachten dat de kans op verlagen de komende jaren klein is. Maar als de financiële situatie erg verslechtert, kan het verlagen van de pensioenen noodzakelijk zijn.

 Vraag het Jaquelina

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via: